Z Brtnice přes Rokštejn do Kamenice

Attachments:
Download this file (propozice Brtnice 2020.doc)Propozice
Autokarový výlet dne 13. 6. 2020
Vedoucí: Zdeněk Pražák, tel 776065721, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Výlet je nabízen jako náhrada za plánovaný výlet do Sklarzske Poreby a Harrachova, u kterého není jisté, zda budou v tomto termínu otevřeny hranice s Polskem. Proto stanovuji termín přihlášky na 1.6.2020 a podle zájmu rozhodnu o jeho uskutečnění.

Je dobré mít s sebou mapu KČT č. 48 Žďárské vrchy.Výlet je zařazen do kalendáře akcí KČT, spolek odbor Synthesia Pardubice plánovaného období  a  oblasti KČT Pardubický kraj. Členové a nečlenové KČT jsou pojištěni během organizované akce, člen KČT i během organizované dopravy na akci u pojišťovny VZP, a.s. od 1.2.2019, IČO 271 16 193. Číslo pojistné smlouvy je 1310001770
Při tůře se budeme většinou pohybovat mimo civilizaci a je tedy nutné vzít si sebou jídlo a dostatek tekutin. Podle počtu účastníků budou na každého účastníka připadat následující částky: 30 účastníků  - 330 Kč, 35 účastníků – 280 Kč, 40 účastníků - 245 Kč, 45 účastníků – 220 Kč a 49 účastníků – 200 Kč.
Dotace TKSP činí 120 Kč pro děti členů TKSP a 50 Kč pro dospělé členy.
Výlet je nabízen jako náhrada za plánovaný výlet do Sklarzske Poreby a Harrachova, u kterého není jisté, zda budou v tomto termínu otevřeny hranice s Polskem. Proto stanovuji termín přihlášky na 1.6.2020 a podle zájmu rozhodnu o jeho uskutečnění.
Vzhledem ke změně termínu možnosti bezplatného storna autobusu se účastníci přihlášením na zájezd automaticky zavazují k zaplacení ceny zájezdu ve výše uvedeném rozsahu včetně případného doplatku. Vracet účastnické poplatky lze pouze tehdy, odhlásí-li se zájemce v termínu delším než 7 dní před odjezdem. Zájemcům odhlášeným později lze poplatky vracet pouze tehdy, pokud byla jejich místa obsazena náhradníky. Totéž platí, pokud se účastník nedostaví k odjezdu. Přesnou částku, kterou bych vybíral ve středu dne 3.6.2020 od 15 – 16 hodin ve Spolkovém domě bych ještě upřesnil mailem dne 1.6.2020 podle počtu zájemců.
Propozice
Ráno odjezd v 6,30 od Zimního stadionu v Pardubicích (100 km) do Brtnice. Po vystoupení z autobusu si prohlédneme městečko Brtnice (zámek je přístupný od 10,00 hod – prohlídka 1 hod) a po jeho prohlídce půjdeme po modré turistické značce údolím říčky Brtnice na zříceninu hradu Rokštejn (8,0 km). Po prohlídce zříceniny budeme pokračovat na rozcestí Pod Rokštejnem (9 km), kde odbočíme na zelenou značku, po které dojdeme přes Vržanov do Kamenice (16 km). Odjezd autobusu předpokládám po 17,00, příjezd do Pardubic po 19,00
Zajímavosti na trase
Město Brtnice (v roce 2000 povýšení na město, 2 300 obyvatel, 543 m) leží v údolí říčky Brtnice, na komunikaci Jihlava – Třebíč. V písemných pramenech je Brtnice poprvé zmiňována v roce 1234, kdy král Václav I. daroval trhovou obec Brtnici cisterciáckému klášteru v Předklášteří u Tišnova. O šest let později ji však výměnou získal zpět. Od roku 1410 se Brtnice stává majetkem významného rodu pánů Brtnických z Valdštejna. Pod jejich zlatomodrým znakem se lvy městečko vzkvétalo plná dvě století. Kolem náměstí se dochovala řada renesančních a barokních domů, na nichž lze vysledovat vývoj stavitelství a jeho zdobných prvků o počátku 17. století až do nástupu empíru. Nejvýraznější průčelí má radnice, postavená koncem 16. století.
 
Zámek Brtnice - Nad městečkem byl vybudován mohutný opevněný hrad, který později přestavěn na zámek. Autorem přestavby byl italský architekt Baltazar Maggi de Ronio. Tehdy byly zámku vtisknuty přibližně dnešní rysy. Kolem roku 1588 vyrostl v sousedství zámeckého areálu kostel sv. Matouše.  Po roce 1623 byla česká šlechta vystřídána italským rodem z Collalto et San Salvatore, který držel brtnické panství až do roku 1945. Také noví majitelé se starali o architektonické povznesení svého sídla. Přestavbou byl pověřen významný architekt Giovanni Batista Pieroni, který mj. jako poradce Albrechta z Valdštejna vedl stavbu jeho paláce v Praze. Pieroni přetvořil interiér kostela a vybudoval přilehlý klášter.
 
PR Údolí Brtnice je přírodní rezervace poblíž obce Brtnice v okrese Jihlava v nadmořské výšce 426 - 548 metrů zahrnující relativně hluboce zaříznuté údolí říčky Brtnice kaňonovitého charakteru o délce asi 6 km před jejím ústím do řeky Jihlavy. Důvodem ochrany je zachování a udržení vysokých přírodních a krajinářských hodnot údolí řeky Brtnice jako ojedinělého geomorfologického fenoménu s velkou diverzitou, zabezpečení podmínek pro trvalou existenci populací ohrožených taxonů.
 
Rokštejn je zřícenina hradu ležící na skalnatém návrší nad údolím říčky Brtnice . Jako jeden z nejstarších moravských hradů podunajského typu pochází z 80. let 13. století. Podle archeologického průzkumu se jednalo o tzv. dvojhrad, jedinečnou středověkou stavbu na českém území. Poprvé je v pramenech připomínán roku 1289 na listině, kterou Dětřich z Kněžic daroval patronátu kostela v Opatově kněžickému faráři a želivským premonstrátům. Jedna z pečetí na této listině patřila Ruthovi z Rutenštejna (= Rokštejna). Rokštejn za husitských válek vyhořel, byly pobořeny části hradeb a zůstal opuštěný. V polovině 15. století byl zřejmě nouzově opraven a využíván. (V té době totiž brtničtí Valdštejni používají predikátu z Rukštejna).
Městys Kamenice (německy Kamenitz) se nachází v okrese Jihlava, kraji Vysočina, historická země Morava. Žije zde necelých 2000 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1391, kdy je v městské knize Velkého Meziříčí uveden jistý Svach z Kamenice. Dosud uváděné datum 1358 zmiňuje Dobeše a Jindřicha z Kamenice, kteří se však psali po Kamenici nad Lipou. Nelze je tak spojit s dějinami Kamenice u Jihlavy. Na místní "tvrzi" měla letní sídlo Kateřina z Valdštejna, manželka Karla staršího ze Žerotína. Konala se tu schůzka Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem a měl zde nocovat i Fridrich Falcký.
Zdeněk Pražák, tel 776065721, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Vyhledávání

Sponzoři

 synthesia banner 180x150

 logo Pardubice

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení