Přes Trpasličí rokli do Teplic

Pěší výlet na Broumovsko s dopravou vlakem v sobotu 14. května 2022
Vedoucí: David Šebesta (776 823 797 Vodafon) Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Odjezd: 7.25 z Pardubic (7.35 Rosice, 8.04 HK, 8.42 Starkoč) do Police n/M (příj. 9.16)
Sraz: 7.05 na nádraží ČD, pod odjezdovou tabulí (dohodneme se na koupi jízdenek)
Trasa: 8 až 18 km, doporučená mapa: zelená edice (1:50 000) KČT č. 26 Broumovsko

Hlavním cílem našeho pěšího vlakového výletu bude Broumovsko a to okraj Teplického skalního města. Zde navštívíme barokní zámeček Skály (též Jiráskovy skály, něm. Bischofstein), bývalé letní sídlo královéhradeckých biskupů a dějiště stejnojmenného románu Aloise Jiráska. V zámečku je nyní možnost občerstvení, kterou rádi využijeme, a ubytování. Nachází se zde též Černé jezírko. Na skalním hřebeni nad zámečkem se nachází zřícenina stejnojmenného skalního hradu, který rovněž navštívíme a odkud je nádherný výhled do okolí. Dále navštívíme vyhlídku Vysoký kámen rovněž s nádherným výhledem na městečko Stárkov, kam bude možnost sejít a zkrácenou variantu výletu zde ukončit. Ihned v sousedství vyhlídky se projdeme obrovskou rozsedlinou tzv. Trpasličí rokle. Projdeme se i údolím Metuje. Výlet zakončíme ve známém letovisku Teplicích n/M. Celý den se budeme pohybovat v neopakovatelné krajině broumovského výběžku. Celkem ujdeme 8, 16,5 nebo 18 km.     
Výlet je zařazen do kalendáře akcí odboru KČT Synthesia Pardubice a oblasti KČT Pardubický kraj pro rok 2022. Členové a nečlenové KČT jsou pojištěni během organizované akce, člen KČT i během organizované dopravy na akci u pojišťovny VZP a.s. IČO 271 16 193. Číslo pojistné smlouvy je 1310001770.
Doporučená mapa: zelená edice (1:50 000) KČT č. 26 Broumovsko, Góry Kamienne a Stolowe (nejnovější je 7. vydání z roku 2018)
Odjezd: 7.25 z Pardubic (7.35 Rosice, 8.04 HK, 8.42 Starkoč) do Police n/M (příj. 9.16)
Sraz: 7.05 na nádraží ČD, pod odjezdovou tabulí (dohodneme se na koupi jízdenek)
Jízdné: záleží na počtu zájemců o společnou jízdenku, celkové jízdné za obě cesty by nemělo dosáhnout pro 1 osobu 100 Kč (v ideálním případě 70 Kč/1 osoba)
Trasa: Vystoupíme na vlakovém nádraží v Polici nad Metují (pravidelný příjezd 9.16) a po Ž půjdeme doleva a dojdeme po silnici na rozcestí ve Velkých Petrovicích (1 km). Zde odbočíme ze silnice po Z doleva a údolím Metuje proti proudu řeky dojdeme do Maršova n/M (+3 km). Zde se setkáme se Ž, po souběhu s níž pokračujeme následující 1 km za mírného stoupání než odbočíme doprava opět již pouze po Z a po vrstevnicové cestě dojdeme na vyhlídku Vysoký kámen s nádherným výhledem na Stárkov a okolí a projdeme Trpasličí roklí na rozcestí U Vysokého kamene (+2 km, celkem 7 km). Zde je možnost po M pokračovat doleva, sejít 1 km do Stárkova, občerstvit se a výlet ukončit (celkem 8 km, odjezd busu do Hronova k vlaku 12.20, 16.20). Většina účastníků výletu však bude pokračovat v přímém směru stále po Z, překříží silnici a stále po Z pokračuje až k zámečku Skály (též Bischofstein) pod stejnojmenným skalním hradem (+5 km, celkem 12 km). Zde je možnost spočinout u Černého jezírka, občerstvit se v restauraci přímo na zámečku a vystoupat po Č vyhlídkový okruh na skalní hrad (1,5 km, lze vynechat). Na závěr výletu dojdeme po Ž nebo M a Z do Teplic n/M nebo do Teplic n/M – města na vlak (obojí +4,5 km, celkem 16,5 km, se skalním hradem 18 km).   
V případě nepříznivého počasí může být trasa upravena či změněna.
Odjezd domů:
Teplice n/M město odj.   15.23   16.23   17.23   18.23
Teplice n/M příj./odj.   15.26/15:31    16.26/16.31   17.26/17.31 18.26/18.31
Starkoč příj./odj.   16.17/16.22   18.17/18.22                    
Hradec Králové příj./odj.   16.57/17.05   17.55/18.05   18.57/19.05   19.55/20.00
Pardubice hl.n. příj.     17.30     18.30     19.30     20.25
Pěkný den, pěkné počasí a příjemné zážitky z výletu
přeje David Šebesta (776 823 797 Vodafon) Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
10. dubna 2022
Zajímavosti po trase:
Velké Petrovice – založeny benediktiny v polovině 13. století. V zahradě č.p. 14 stojí památná Vavřenova lípa (obvod kmene 700 cm).
Maršov nad Metují – založen benediktiny v polovině 13. století. Roubené chalupy z 1. poloviny 19. století. U č.p. 13 stojí památná Štajerova lípa (obvod kmene 300 cm).
Stárkov – město s 640 obyvateli. Poprvé připomínán v roce 1321, na město povýšen v roce 1573, od roku 2007 je znovu městem. Domy na náměstí mají podloubí. Zachován je poslední roubený dům s podsíní. Bývalá radnice ze 17. století byla přestavěna v 19. století. Barokní kostel sv. Josefa pochází z let 1654-62, věž z roku 1779. Uvnitř se nacházejí pískovcové náhrobky z 1. poloviny 17. století. Patrová roubená fara s mansardovou střechou z roku 1582 patří k nejstarším roubeným stavbám v Čechách. Od hřbitova vede křížová cesta s figurálními reliéfy z 2. poloviny 19. století, na jejím konci stojí kaple z 19. století. Na místě tvrze z poloviny 13. století stojí zámek z roku 1546, barokně přestavěný v letech 1681-91, upravovaný v roce 1927.  
Stárkovské bučiny – smíšené lesy s bohatým bylinným patrem. Četné skalní výchozy s typickou vegetací. Klasická kuesta s pestrou geomorfologickou modelací (sruby, věže, osypy) na svrchnokřídových opukách. Nejvýraznějším skalním útvarem je zde tzv. Trpasličí rokle, asi nejvýraznější skalní rozsedlina ve východních Čechách, vzniklá odsednutím, postupným odkláněním a poklesem horninového masívu ve strmé části svahu kuesty v důsledku gravitačních sesuvných procesů. Tato úzká terénní „jizva“ – v podstatě rokle – je přes 100 m dlouhá a místy až 20 m hluboká, uprostřed rozsedliny vystupuje několik odkloněných opukových věží a skalních výčnělků. Tato bizarní scenérie byla inspirací k pověstem o skrýších a úkrytech trpaslíků i k pojmenování Trpasličí rokle. Ve vyšší části svahu i jinde v okolí najdeme několik podobných skalních rozsedlin.    
Skály – v osadě se dochovaly roubené chalupy a zřícenina skalního hradu Skály (též Jiráskovy skály nebo Bischofstein), poprvé zmiňovaného na 14. konci století. V polovině 15. století byl pobořen, koncem 15. století obnoven, v roce 1576 je již uváděn jako pustý. Zachovaly se sklepy ve skále a zbytky zdiva. Z vyhlídkové plošiny na vrcholu zříceniny je rozhled na Broumovské stěny, Orlické hory, Ostaš, Javoří hory a Teplické skály. V roce 1662 koupil celé panství hradecký biskup F. M. Zoubek z Billenberka a pod zříceninou postavil barokní zámeček jako letní sídlo královéhradecké kapituly. V roce 1841 byl proti zámečku postaven klasicistní tzv. „Úřednický dům“, dnes je jeho areál využit jako penzion. Osada je dějištěm Jiráskových románů „Skály“, „Skaláci“, „Z různých dob“.    
Teplice nad Metují – město s 1760 obyvateli. Původně osada pod hradem Střmen poprvé zmiňována v roce 1362. Po jeho zániku v roce 1447 se stala střediskem panství tvrz v Teplicích. Od roku 1834 městečkem, od roku 1972 městem. Barokní kostel sv. Vavřince byl postaven v roce 1724 na místě gotického kostela. Poutní kostel Panny Marie Pomocné na Kamenci spolu s dřevěnou poustevnou byly postaveny v letech 1754-63. Morový sloup před farou pochází z roku 1694. Renesanční Horní zámek byl postaven v roce 1599 na místě teplické tvrze, v 1. polovině 20. století koupen obcí a využit jako radnice. Barokní Dolní zámek pochází z roku 1664 (od roku 1953 je zde domov důchodců), na zahradní zdi 7 plastik z dílny M. B. Brauna. Město a okolí je dějištěm Jiráskových románů „Skály“ a „Pandurek“. V srpnu dějiště tradičního Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu.
Děkujeme sponzorům, za jejichž finanční podpory se akce odboru KČT Synthesia Pardubice  
 uskutečňují

 

Vyhledávání

Sponzoři

 synthesia banner 180x150

 logo Pardubice

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení