Vltavským kaňonem severně od Prahy

Attachments:
Download this file (Propozice Vltavským kaňonem severně od Prahy.doc)Propozice
Pěší výlet do severního okolí Prahy s dopravou vlakem v sobotu 13. dubna 2019 
Vedoucí: David Šebesta, 776 823 797, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Sraz: 7.20 na hlavním nádraží ČD pod odjezdovou tabulí (dohodneme se na koupi společné jízdenky); Odjezd: 7.41
Vltava --- zdroj: www.navzduchu.cz

Hlavním cílem našeho pěšího vlakového výletu bude kaňonovité údolí Vltavy severně od Prahy mezi Roztoky a Kralupy n/V, zahloubené do starých a odolných starohorních hornin. Tímto údolím půjdeme v úseku téměř 20 km. Dále navštívíme městečko a letovisko na okraji Prahy Roztoky a svezeme se jedním z posledních současných fungujících přívozů přes Vltavu. V Řeži u Prahy mineme známý Ústav jaderného výzkumu. Část trasy půjdeme atraktivním úsekem po úzkém chodníčku na svislém břehu nad korytem Vltavy. V Dolánkách máme předjednánu návštěvu a exkurzi plavební komory. Dále mineme historickou tvrz v Chvatěrubech. Výlet zakončíme v průmyslovém městě Kralupech n/V, vybombardovaném při spojeneckém náletu 22. března 1945 a po 2. světové válce opět obnoveném. Celý den se budeme pohybovat v zajímavém a atraktivním území vltavského údolí v bezprostřední blízkosti Vltavy. Celkem ujdeme 19 nebo 12,5 km.  

Výlet je zařazen do kalendáře akcí odboru KČT Synthesia Pardubice a oblasti KČT Pardubický kraj pro rok 2019. Členové a nečlenové KČT jsou pojištěni během organizované akce, člen KČT i během organizované dopravy na akci u pojišťovny VZP, a.s. od 1.2.2019, IČO 271 16 193. Číslo pojistné smlouvy je 1310001770

Doporučená mapa: zelená edice (1:50 000) KČT č. 9 Podřipsko (nejnovější je vydání z roku 2016), č. 36 Okolí Prahy západ (2017)

Odjezd: 7.41 z Pardubic Valašským expresem do Prahy hl.n. (příj. 8.39), odtud pěší přesun na Masarykovo nádraží, odjezd do Roztok 9.05, příp. 9.35 (příj. 9.26, příp. 9.56)  

Sraz: 7.20 na hlavním nádraží ČD pod odjezdovou tabulí (dohodneme se na koupi společné jízdenky)

Jízdné: záleží na počtu zájemců o společnou jízdenku, celkové jízdné za obě cesty by nemělo příliš přesáhnout pro 1 osobu 200 Kč (výhodné je IN50 nebo IN75)

Trasa: Vystoupíme společně na železniční stanici v Roztokách a po Ž dojdeme k přívozu do Klecánek (1 km) a necháme se přeplavit na pravý břeh Vltavy (plavba vždy každou hodinu v .05 nebo .35., jízdné děti 10 Kč, dospělí 15 Kč). Odtud půjdeme po pravém břehu Vltavy po jejím proudu stále po Č Husinec (+3,5 km), Řež (+3 km), kolem dalšího přívozu mezi Libčicemi a Máslovicemi (+4 km), Dolánky (předjednána návštěva plavební komory) a Chvatěruby (+3,5 km) až do Kralup nad Vltavou, kde dojdeme na železniční nádraží (celkem 19 km). Kdo by si chtěl trasu zkrátit, může vystoupit až na železniční zastávce Řež, přejít po lávce Vltavu na pravý břeh a pokračovat po naší trase až do Kralup (v tom případě celkem 12,5 km). V Kralupech bude ještě podle nálady možnost prohlédnout si pamětihodnosti města nebo se občerstvit. 

POZOR: Protože se budeme pohybovat v delším úseku v bezprostřední blízkosti Vltavy a lze zde navíc očekávat velký počet cyklistů, je třeba dbát zvýšené opatrnosti!!!

Občerstvení: příležitostně na trase (vzhledem k velkému počtu turistů, zvláště cyklistů, může být problém s kapacitou, proto doporučuji vzít si svačinu s sebou)

V případě nepříznivého počasí může být trasa upravena či změněna.

Odjezd domů:

Kralupy n/V odj.    vždy po půlhodině ve .12 nebo .42 

Praha hl.n. odj      mezi 15. a 19. hodinou vždy ve .24, .50 a .58

Pěkný den, pěkné počasí a příjemné zážitky z výletu přeje 

David Šebesta (776 823 797 Vodafon) Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

24. března 2019

 

Zajímavosti po trase:

Roztoky – ves doložena v roce 1233, od roku 1968 město. V letech 1945-49 zde byl vybudován závod na výrobu penicilinu, později přeměněný na Ústav antibiotik a biotransformací. Zámek kruhovitého půdorysu se zachovalým příkopem vznikl na místě věžové tvrze z 1. poloviny 13. století postupným vývojem od gotické tvrze z 2. poloviny 14. století, tvořené palácem a dvěma věžemi. Dnešní podoba zámku pochází zejména z 16. století a z úprav v 17. a 18. století. Zcela pustý zámek byl zrestaurován skupinou nadšenců v letech 1956-66. Dnes zde sídlí Středočeské muzeum s bohatými sbírkami. Pořádají se zde monotematické výstavy. V zámku je umístěna síň malířky Zdenky Braunerové (1858-1934), která v Roztokách bydlela a u níž se scházeli významní umělci tehdejší doby.

Husinec – malá obec s chatovou zástavbou při Vltavě. Východně od obce se nachází velkolom a drtírna štěrku.

Řež – ves v zákrutu Vltavy na jejím pravém břehu s rozsáhlou chatovou zástavbou. V roce 1957 zde byl uveden do provozu Ústav jaderného výzkumu. Lávka pro pěší přes Vltavu.

Větrušické rokle – národní přírodní rezervace (24,72 ha, vyhlášena v roce 1969), příkré mohutné spilitové skály se zachovalou vegetací skalní stepi, např. s pěchavou vápnomilnou, kostřavou waliskou, dvojštítkem hladkoplodým, tařicí skalní, kavylem sličným, kuřičkou štětinkatou, třemdavou bílou aj.

Chvatěruby – ves při Vltavě, zmiňovaná poprvé v roce 1141. Ve 13. století zde vzniká tvrz, přestavěná v 15. století na hrad s vodními příkopy, bastionem pro velký prak atd. V roce 1467 byl hrad dobyt vojskem Jiřího z Poděbrad. Přestavba z 1. poloviny 18. století nebyla dokončena, postupný rozpad vyvrcholil v roce 1817. Zbytek tvrze zůstává zříceninou. Kostel sv. Petra a Pavla byl postaven v roce 1538 na místě starší svatyně a má rokokové zařízení.

Kralupy nad Vltavou – nejstarší zmínka o vsi je datována k roku 993. Město vzniklo vlivem zdejší železniční křižovatky z let 1851-83 postupným spojením několika vesnic a růstem průmyslu i obyvatelstva k roku 1902, rozvoj pak dále pokračoval. V roce 1928 byl dokončen silniční Masarykův most přes Vltavu. Většina chemických, potravinářských a strojírenských závodů byla zničena leteckým bombardováním 22. března 1945. V letech 1958-63 byl zbudován podnik Kaučuk, dnes součást polského koncernu Synthos, a vedle něho byla návazně postavena ropná rafinerie. Souběžně vznikla panelová sídliště. Novogotický kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava je z roku 1895, při něm pomník padlým od J. Straky (1887-1957). Významní rodáci: buditel Jan Jodl (1791-1869), malíř Bedřich Hoser (1885-1961) a zejména příslušník pařížské malířské školy Jiří Kars (1880-1945). Působili zde malíř Josef Holub (1870-1957), v mládí pozdější hrdina 2. světové války generál Karel Klapálek (1893-1984) a často sem přicházel básník Jaroslav Seifert (1901-86), nositel Nobelovy ceny, pohřbený na zdejším hřbitově. Jeho památník je v Městském muzeu s expozicí archeologie a historie Kralupska. Přírodní zajímavostí jsou bizarní pískovcové skály Hostibejk a další při tunelech směrem k Nelahozevsi. U gymnázia roste mohutný platan javorolistý s obvodem kmene 302 cm. Na severním okraji Lobče v zatáčce silnice je odkryt pěkný příklad nasedání křídových vrstev na podložní karbonské pískovce. Nad nimi leží sladkovodní pískovce a slepence a mořské pískovce z cenomanského období se zkamenělinami mlžů a plžů.

Vyhledávání

Sponzoři

 synthesia banner 180x150

 logo Pardubice

 

 

Pardubická sportovní organizace ČSTV

 PROXIM s.r.o.

 

 Retia

 

 

Přihlášení