Květnice

Attachments:
Download this file (20102 Květnice.doc)Propozice
AKCE SE RUŠÍ se ruší s odvoláním na opatření Bezpečnostní rady státu ze dne 12.3.
Autokarový
zájezd 4. 4. 2020
Vedoucí: Ivana Jehličková, 723 780 650, email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ceny: děti TKSP 130 , dospělí TKSP 200, nečlenové 250
Cisterciácký klášter Porta coeli (v překladu Brána nebes) --- zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/klaster-porta-coeli-v-predklasteri-u-tisnova

Mapa: KČT1:50 000 č.85 „Okolí Brna–Svratecko,,

Vzhledem ke změně termínu možnosti bezplatného storna autobusu lze vracet účastnický poplatek pouze tehdy, odhlásí-li se zájemce v termínu minimálně 7 dní před odjezdem.

Výlet je zařazen do kalendáře akcí KČT,spolek odbor Synthesia Pardubice plánovaného období  a  oblasti KČT Pardubický kraj. Členové a nečlenové KČT během organizované akce, člen KČT během organizované dopravy na akci u pojišťovny VZP, a.s. od 1.2.2019, IČO 271 16 193. Číslo pojistné smlouvy je 1310001770

Trasy:
A: Z Dolních Louček po Ž zn. na roz. Mírová. Zde vlevo po Ž a Z zn. na roz. Chytálky bus. Pokračujeme po Z zn. na roz. Nad Nelepčí a dále po Ž zn. do Předklášteří. Po prohlídce kláštera pokračujeme po Z zn, přejdeme mosty přes Loučku a Svratku a zde se k nám připojí NS Květnice. Vystoupáme po Z zn. společně s NS až na vrchol Květnice a dále přes Velkou skálu sestoupíme do Tišnova.
 Celkem 19 km

B: Z Dolních louček po Č zn. údolím podle říčky Loučky s možnou odbočkou na zříceninu hradu Lúčka dojdeme do Předklášteří. Po prohlídce kláštera – stejně jako trasa A.  
Celkem 13 km

C: Prohlídka kláštera Porta Coeli. Po prohlídce kláštera dále po Z zn. přes Květnici do Tišnova – stejně jako A a B.
 Celkem 8 km

Zajímavosti na trase:
Květnice se dvěma vrcholy leží v bezprostředním sousedství města Tišnov. Je 470 metrů vysoká a oba její vrcholy, oddělené rozlehlým sedlem jsou zalesněny. Květnice je přírodní památkou, v níž se vyskytuje mnoho ohrožených druhů rostlin. Se všemi zajímavostmi Květnice seznámí návštěvníky naučná stezka na svých třinácti zastávkách. Na mnoha místech jsou turisty vyhledávané krásné vyhlídky do širokého okolí. Květnice je také známá jako naleziště vzácných nerostů ametystu, záhnědy, křišťálu, malachytu a dalších. Největší zajímavostí Květnice jsou však jeskyně, které zde byly objeveny v nedávné minulosti. Tvoří rozsáhlé komplexy s krásnou krápníkovou a sintrovou výzdobou. Z důvodu její ochrany jsou však velmi omezeně přístupné.

Klášter Porta Coeli - patří k nejvýznamnějším stavebním památkám České republiky. V roce 1233 jej založila pro řeholi cisterciaček královna Konstancie, vdova po Přemyslu Otakaru I., která je zde pohřbena spolu se svým synem Přemyslem, markrabětem moravským. Bohatě zdobený gotický portál v západním průčelí je unikátní uměleckou prací svého druhu v celé střední Evropě. Mezi nejcennější stavební části kláštera patří kapitulní síň, přiléhající ke křížové chodbě na východní straně. Má křížové žebrové klenby na dvou pilířích a uchoval se v ní původní kamenný čtenářský pult. Kromě dobře udržovaného románsko-gotického jádra s unikátním portálem se zde zachovala řada dalších objektů, například barokní sýpka, bývalý pivovar, několik zahrad a části hradební zdi.

Tišnovské uličky - z historických dob se v Tišnově dochovaly tři úzké uličky, dnes vydlážděné a osvětlené - Jirchářská, Koželužská a Ševcovská. Dříve v těchto místech žili drobní řemeslníci zpracovávající kůži, kteří vlastnili pouze malé domky s dílnami.

Kostel sv. Václava je jednolodní stavba. Původně gotický kostelík byl po četných požárech města mnohokrát opravován a přestavován. Nejstarší části dnešní podoby kostela jsou z 15. století. V 1. pol. 16. století byla k západní části průčelí kostela přistavěna masívní hranolová věž v pozdně gotickém slohu vysoká 51 metrů.

Zřícenina hradu Lúčka - hrad byl založen ve 2. polovině 13. století pány z Deblína. V roce 1353 byl hrad majetkem pánů z Kunštátu, kterým patřil až do zániku na konci 15. století. Hrad měl tři části - předhradí, dolní zadní hrad a horní zadní hrad (jádro). Předhradí bylo od zadního hradu odděleno příkopem. Zachovaly se zbytky zdí, střílnové štěrbiny, příkop a val.

Hezké zážitky přeje  Ivana Jehličková mobil 723 780 650    e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Děkujeme sponzorům, za jejichž finanční podpory se akce KČT,spolek odbor Synthesia Pardubice uskutečňují

Vyhledávání

Sponzoři

 synthesia banner 180x150

 logo Pardubice

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení