Výšlap do Železných hor - vápenictví

Attachments:
Download this file (ŽH vápenictví.doc)Propozice
Turistická akce v sobotu dne 14. března 2020
Vedoucí: Pavel Kopřiva, tel.  602 103 139
Z Pardubic v 8:00 osobním automobilem směr Chrudim, Nasavrky, Hodonín, Krásné.
Mapa KČT č. 45 Železné hory
Rezervace Vápenice --- autor: Gutzerova – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17463104

 

V obci Krásné zaparkujeme u Hospůdky pod věží, kde si můžeme dát nějaké pohoštění před výšlapem. Vyjdeme po silnici směr Polánka a za TV vysílačem se dáme vlevo k transformátoru. Okolo lesa pokračujeme po mezi, mezi loukou a polem. Cestou můžeme hledat v kamenných hrobkách vztyčené menhiry našich zemědělských předků. V kraji lesa musíme nalézt lyžařský označník, u kterého vstoupíme na lesní cestu a za krmelcem odbočíme vpravo po svážnici až na její konec. Zde už nás čeká divoký les, přetvořený dávnou těžbou vápence a odvodňovacími rygoly. Po proudu potoka, s hojným výskytem drahokamů, dojdeme až na místo, kde se nachází zachovalá kruhová pec, k vypalování vápna. Zde začíná Z naučná stezka, která končí až na Berlově vápence u Třemošnice. Po této cestě dojdeme na louku, odkud jsou krásné výhledy do údolí. Lesem okolo potoka, nebo cestou pod dráty VN, sejdeme k řece Chrudimce, kde vyhledáme zapomenutou technickou památku na stavbu přehrady Seč. Na samotě Vápenice odbočíme vlevo do rezervace Vápenice, kde vyhledáme jeskyni, která dnes slouží k hnízdění vzácných druhů netopýrů. Lesním terénem, mezi pozůstatky starobylých lomů, dojdeme na silnici pod obcí Chlum. Přes louku, opět s krásnými výhledy, přejdeme do lesa, kde sestoupíme k Meckému potoku a stále proti proudu po cestách i v divoké přírodě dojdeme pod obcí Polánka k rybníku v obci Krásné. Přes obec dojdeme do hospůdky na malé občerstvení.  

Celková délka pěší trasy asi 15 km.

Stravování po trase – z vlastních zdrojů, jinak v hospůdce v Krásném.

Bližší informace Kopřiva Pavel  tel.  602 103 139

Vyhledávání

Sponzoři

 synthesia banner 180x150

 logo Pardubice

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení