Z Deštného do Nového Města

Attachments:
Download this file (Propozice Z Deštného do Nového Města 2020.doc)Propozice
Pěší výlet do Orlických hor veřejnou dopravou v sobotu 5. září 2020
Vedoucí: David Šebesta, 776 823 797, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Odjezd: 7.45 z Pardubic cyklobusem do Deštného v Orlic. horách. Sraz: 7.30 na autobusovém nádraží Pce, č. 5 (po dohodě možno přistoupit na Dubině). Jízdné: záleží na počtu zájemců o společnou jízdenku.
Nové Město nad Metují --- autor: vedoucí výletu

Hlavním cílem našeho pěšího výletu veřejnou dopravou bude Nové Město nad Metují, architektonický skvost nazývaný Český Betlém, s rozsáhlým renesančním historickým městským jádrem a velkým obdélníkovým náměstím lemovaným podloubím a s renesančním zámkem patřícím rodu Bartoňů z Dobenína, přestavěným na počátku 20. století podle projektu architekta Dušana Jurkoviče. Město založil v roce 1501 Jan Černčický z Kácova. Cestou navštívíme rovněž Juránkovu vyhlídku se zbytky hradu Výrova s nádherným výhledem na město. Dále navštívíme nejvýznamnější středisko letních a zimních sportů v Orlických horách, Deštné, nebo obce Bystré a Ohnišov. Překřížíme hluboká údolí Zlatého potoka a Metuje. Projdeme se skalnatým údolím Janovského potoka. Po celý den se budeme toulat v malebné krajině Orlických hor a jejich podhůří. Celkem ujdeme 14 či 22 km.
Výlet je zařazen do kalendáře akcí odboru KČT Synthesia Pardubice a oblasti KČT Pardubický kraj pro rok 2020. Členové a nečlenové KČT jsou pojištěni během organizované akce, člen KČT i během organizované dopravy na akci u pojišťovny VZP a.s. od 1.2.2019, IČO 271 16 193. Číslo pojistné smlouvy je 1310001770.
Doporučená mapa: zelená edice (1:50 000) KČT č. 25 Podorlicko a okolí Babiččina údolí (nejnovější je vydání z roku 2018), č. 27 Orlické hory (2017)
Odjezd: 7.45 z Pardubic přímou linkou cyklobusem do Deštného v Orlických horách (příj. 9.42)  
Sraz: 7.30 na autobusovém nádraží Pce, stan. č. 5 (po dohodě možno přistoupit na Dubině)
Jízdné: záleží na počtu zájemců o společnou jízdenku, celkové jízdné za obě cesty by nemělo přesáhnout pro 1 osobu 100 Kč
Trasa: Vystoupíme společně v Deštném, na autobusové zastávce Národní dům (pravidelný příjezd 9.42) a prohlédneme si centrum střediska. Poté vykročíme po souběhu M a Ž a vystoupáme k hotelu Panorama (1 km), kde přejdeme na Č, po níž vystoupáme na návrší s chatou Kukačka (možnost občerstvení). Na rozcestí s M pokračujeme přímo, na rozcestí, kde se oddělují dvě Č (+1 km), pokračujeme po té vpravo stále po souběhu se Ž, od níž se vzápětí oddělíme vlevo a sejdeme nejprve ke kostelu v Šedivinách (+1,5 km) a poté do údolí potoka Hluky, kde vyjdeme na silnici (+1,5 km, celkem 5 km). Po ní jdeme kousek doprava vzhůru, vzápětí odbočíme doleva do svahu, vystoupáme do Nedvězí (+2 km) a znovu sejdeme do údolí Zlatého potoka (+1 km). Jdeme kousek doprava po souběhu se Z proti proudu potoka a odbočíme bočním údolíčkem doleva a vystoupáme do Bystrého (+1,5 km, celkem 9,5 km). Projdeme obcí, sejdeme do údolí Janovského potoka a na rozcestí se Ž (+1 km) zahneme vlevo dolů a po proudu potoka sejdeme do Ohnišova, kde je zamluveno občerstvení v restauraci U jelena a kde je i možnost výlet zakončit a do Nového Města dojet busem (+3 km, celkem 13,5 km, odjezd 14.07, 16.06). Ti, co se rozhodnou pokračovat, půjdou nejprve doprava po silnici přes Vanovku a Zákraví, kde odbočí doleva a vrátí se do údolí Janovského potoka (+2,5 km), jímž pokračují až na horní okraj obce Spy, kde překříží silnici a vzápětí se k ní vrátí a sejdou po ní k Metuji (+3 km). Zde je možno využít pravostrannou odbočku na Juránkovu vyhlídku na zbytcích hradu Výrova a vrátit se zpět k Metuji (celkem tam i zpět +0,5 km). Pokračujeme dále po Č, k níž se postupně připojují i další barvy a místní okruhy, a vystoupáme na náměstí v Novém Městě a dojdeme na autobusové (+1,5 km, celkem 21 km) nebo dále na železniční nádraží (+1 km, celkem 22 km). V Novém Městě bude ještě podle nálady možnost prohlédnout si pamětihodnosti města nebo se občerstvit.
V případě nepříznivého počasí může být trasa upravena či změněna.
Odjezd domů:
Nové Město n/M, Na Rychtě  odj.   16.15   17.31        
Nové Město n/M, žel. stanice  odj.   16.36    17.45
Jaroměř  příj./odj.    16.50/17.03
Týniště n/O  příj./odj.   18.16/18.30
Choceň příj./odj. 17.21/17.36                
Hradec Králové hl.n.  příj./odj.     18.25/18.37   18.52/19.04
Pardubice hl.n.  příj.   17.53   17.55   18.55       19.26    
Pěkný den, pěkné počasí a příjemné zážitky z výletu přeje David Šebesta (776 823 797 Vodafon) Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.    
18. srpna 2020
Zajímavosti po trase:
Deštné v Orlických horách – největší rekreační středisko v Orlických horách. V roce 1362 se připomíná jako dřevorubecká osada zvaná Dešny (farní ves v majetku kláštera Svaté Pole). Barokní dvouvěžový poutní kostel sv. Maří Magdalény z okruhu Alliprandiho z let 1723-26 byl postaven na místě gotického, připomínaného jako farní před rokem 1362. Před kostelem stojí pozdně rokokové sousoší Panny Marie se sv. Josefem, Jáchymem a Annou z roku 1781. První a nejstarší českou chatou je Alba, pojmenovaná podle říčky Alby, dnešní Bělé. Za návštěvu stojí Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel. V Deštném a okolí jsou vyhledávané lyžařské běžecké terény, četné sjezdovky s vleky a dům Horské služby – sídlo oblasti HS Orlické hory. V červenci 1998 postihly obec a okolí katastrofální povodně.      
Deštenský (Plasnický) Špičák – kuželovitý vrch (839 m), v západním svahu se nachází přírodní zajímavost – lom otevřený v roce 1937 pro kamenivo na stavbu pohraničního opevnění, dnes je těžba zastavena.  
Výrov – na skalnatém ostrohu nad řekou Metují při východním okraji Horského předměstí Nového Města nad Metují se nacházejí zříceniny hrádku založeného ve 14. století (doložen ke konci 14. století), zničeného za husitských válek. Dochovány jsou zbytky zdí a valů. Na hraně srázu nad Metují v areálu zříceniny hrádku se nachází Juránkova vyhlídka, zabezpečená plošina s výhledem na Nové Město nad Metují. Prostá barokní kaplička Čtrnácti svatých Pomocníků v sousedství Výrova byla postavena v 1. polovině 18. století.  
Nové Město nad Metují – město (cca 10 000 obyvatel) založené v roce 1501 Janem Černčickým z Kácova. Půdorys města byl vymezen kamennými hradbami, zesílenými poloválcovými baštami a věžemi. Samostatným prvkem opevnění města byl na západním okraji ostružny hrad (sídlo majitele panství), od plochy města oddělený hlubokým příkopem. V roce 1526 město postihl ničivý požár. Jednotnou renesanční obnovu města (dokončena v roce 1533) řídil nový majitel Vojtěch z Pernštejna. S ohledem na stísněnost ostrožny se veškerý další územní rozvoj města soustředil do jeho dvou předměstí – jižního Horského a severního Krajského. Renesanční historické jádro města s velkým obdélníkovým náměstím bylo v roce 1950 vyhlášeno městskou památkovou rezervací (v roce 1987 byla ochrana rozšířena vyhlášením ochranného pásma). Severní strana náměstí byla v letech 1951-54 rekonstruována do renesanční podoby. Panoráma města z pohledu od jihu je poeticky nazýváno „Českým Betlémem“. Zachovalé hradby (původně se 2 bránami – severní Krajská zbořena v roce 1878, jižní Horská v roce 1904) zpevněné věžemi a půlkruhovými baštami pocházejí z doby založení města. V severní části hradeb je zachovaná kruhová věž Zázvorka a sousední dům č.p. 1210 (bývalá šatlava) dnes slouží jako sídlo galerie Zázvorka s pobočkou infocentra. Zakladatel města Jan Černčický z Kácova postavil na sz. okraji ostrožny pozdně gotický hradní palác. Pernštejnská stavební aktivita změnila hrad v renesanční, mohutně opevněný zámek. Po skončení třicetileté války byl zámek barokně přestavěn. Od 1. poloviny 19. století zámek chátral. Obnovu a rekonstrukci zámku zajistil nový majitel, velkoprůmyslník Josef Bartoň z Dobenína. Rekonstrukce podle plánů architekta Dušana Jurkoviče proběhla v letech 1909-12. Podle Jurkovičových plánů současně proběhla rekonstrukce zámecké zahrady a terasy. Po roce 1989 byl zámek navrácen Bartoňům, kteří rozšířili prohlídkový zámecký okruh. Kostel Nejsvětější Trojice z let 1513-23 byl po požáru města (1526) obnoven a prodloužen, přestavba dokončena v roce 1541. Barokní mariánský sloup pochází z roku 1696 a sloup Nejsvětější Trojice z roku 1767. Oběžné ulice mezi náměstím a hradbami jsou zvané Zádomí. V domě č.p. 1226 z let 1536-39 je dnes sídlo městského muzea a infocentra. Na Krajském předměstí byl v roce 1696 založen klášter Milosrdných bratří se špitálem, dokončený v roce 1750, barokní klášterní kostel Narození Panny Marie s Loretánskou kaplí byl dostavěn v roce 1767.
Děkujeme sponzorům, za jejichž finanční podpory se akce odboru KČT Synthesia Pardubice uskutečňují

Vyhledávání

Sponzoři

 synthesia banner 180x150

 logo Pardubice

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení