Výroční členská schůze 2018

Výroční členská schůze KČT TOSP se koná ve čtvrtek 11.1.2018 od 17.00 hod., resp. od 15:30 do 19.00 hod. v budově Krajského úřadu Pardubického kraje (stará reálka).
Od 15.30 hod. se budou vybírat členské příspěvky, připravte si drobné, a zároveň, kdo budete platit za více členů, připravte si seznam na samostatném listě papíru, aby se urychlila manipulace při placení. Výše členských příspěvků – viz záložka ČLENSTVÍ.
--- zdroj: http://office.microsoft.com/

Program schůze:

1) Placení příspěvků, vystavování průkazů – pouze do zahájení schůze v 17.00 !!!

2) Zahájení schůze, přivítání hostů a schválení programu schůze

3) Volba komisí mandátové, volební a návrhové

4) Zpráva o činnosti odboru a jeho výboru v r. 2017 a komentář k plánu na r. 2018

5) Zpráva o hospodaření v r. 2017 a návrh rozpočtu na r. 2018 - k dispozici viz záložka ORGANIZAČNĚ

6) Zpráva kontrolní komise

7) Schválení rámcové výše členských příspěvků na rok 2019 

8) Volba delegátů na oblastní konferenci KČT 

9) Vyhlášení nejaktivnějších turistů, výkonnost cyklo a aktivních vedoucích v r. 2017

10)Předání ocenění členům TOSP.

11)Diskuze k předneseným informacím

12)Schválení usnesení schůze

Předpokládaný konec schůze je v 19.00 hodin

 

Před schůzí a po ní si bude možno koupit  stolní „Pardubický kalendář 2018“ za režijní cenu. 

Vyhledávání

Sponzoři

 synthesia banner 180x150

 logo Pardubice

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení