Ze Všejan do Lysé nad Labem

Attachments:
Download this file (propozice  Ze Všejan do Lysé včetně sponzorů.doc)Propozice
Turistický výlet v sobotu 6. října 2018. 
Program připravili: Hanka a Jirka Němcovi, 608772439, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Sraz v 7:15 hodin na hlavním nádraží Pardubice; odjezd v 7:38 (2 přestupy).
Mapa KČT č.17 "Dolní Pojizeří, Mladoboleslavsko a Nymbursko"
Mordové rokle --- zdroj: https://cs-cz.facebook.com/mordoverokle/

 

Zakoupení jízdenky - jelikož máme i podle věku různé slevy na veřejnou dopravu, společnou jízdenku podle účastníků domluvíme před odjezdem.

Odjezd vlaku    07.38 – 07.58 do Kolína

Přestup      08.29 – 08.56 do Nymburku

Přestup     09.04 – 09.14 do Všejan

Půjdeme značenými cestami, mimo ně se  z důvodu vlastní bezpečnosti nedoporučuje chodit,  budeme procházed bývalým vojenským územím. V okolí Mordové rokle sledujte terén, mohou zde být nezabezpečené dost hluboké jámy. 

Popis a informace o navštívených místech čerpám z internetu. 

Od zastávky jdeme po Č  přes obec Všejany, Poláckou alejí, přes Mordovou rokli, na dohled ze silnice je přistávací plocha letadel, až k rozcestníku do Milovic.

a) 

Od rozcestníku pokračujeme po značené Ž  přes Milovice do Lysé nad Laben a na vlakové nádraží.

Celkem16 km

Možnost změny trasy. 

b)  Zkrácení

Odjet z Milovic vlakem do Lysé nad Labem. Vlak jede 2x za hodinu.

Celkem   9 km

c)  Prodloužení pro nedochozené

Dojít od rozcestníku do Lysé nad Labem po M přes Ostrou k Labi a zde doprava po proudu řeky po Ž a pak po Č do města na nádraží.

Celkem 21 km

Odjezdy vlaků z Lysé nad Labem do Kolína      15.31-16.28         15.59-16.38          16.31-17.28

Přestup z Kolína do Pardubic   16.35-16.59    16.59-17.21          17.35-17.59

Přejeme příjemnou procházku a hezké zážitky.

Hanka Němcová mobil 608 772 439, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

Všejany - památný strom lípa, kamenná zvonice, kostel sv Jana Křtile.

Roku 1932 v obci Všejany (Radenice, Vanovice, Všejanská Zavadilka, žilo 1280 obyvatel, četnická stanice, katol.kostel, byly evidovány tyto živnosti a obchody:[ autodoprava, 2 cihelny, 2 obchodníci s dobytkem, 2 holiči, hospodářské strojní družstvo pro Všejany, 5 hostinců, klempíř, 3 koláři, 2 kováři, 3 krejčí, 2 mlýny, obchod s obuví Baťa, 3 obuvníci, 3 pekaři, 2 pohřební ústavy, porodní asistentka, 3 řezníci, 5 obchodů se smíšeným zbožím, Katolický spořitelní a záložní spolek pro Všejany, Spořitelní a záložní spolek pro Všejany, stavební hmoty, 3 obchody se střižním zbožím, šrotovník, švadlena, 2 trafiky, 4 truhláři, obchod s uhlím, velkostatek, zahradník, zámečník. 

Lysá nad Labem je poprvé zmiňována již v Kosmově kronice. Zdejší hradiště patřilo k významným slovanským střediskům. Na lyském hradišti byl vězněn, vykastrován a oslepen kníže Jaromír, kterého sem poslal jeho bratr, kníže Oldřich. Ve 13. století zde byl postaven hrad a Lysá pak byla až do vlády Lucemburků ve vlastnictví českých královen. Od roku 1291 je doložena existence Lysé jako města. V tomto roce vydala královna Guta, manželka Václava II., listinu, která sjednocuje pozemky v okolí Lysé v jeden celek. Roku 1355 věnovala manželka Karla IV. Anna lyskou faru klášteru Augustiniánů v Praze na Karlově. Augustiniáni následně v Lysé zřídili konvent s pěti řeholníky. Lysá se tehdy stala manským panstvím a byla propůjčována jako "výsluha" šlechtickým rodům.

Mordová rokle 

vznik a účel objektu

O výstavbě objektu V-521 (lidově zvaného Mordové rokle – dle svého umístění) bylo v Moskvě rozhodnuto už v roce 1980. Následovaly dva roky vytváření technické dokumentuce a příprav výstavby celého areálu. Výstavba objektu byla zahájena v roce 1983 a dokončena až po čtyřech letech, tedy v roce 1987. Dlouhá doba výstavby byla podle Rusů zapříčiněna tím, že celý objekt stavěli bez účasti československé strany. Dodejme, že toto pravidlo platilo u všech vojensky důležitých objektů. Výstavbu zajišťoval 83. samostatný ženijně-letištní prapor 131. smíšené letecké divize Střední skupiny vojsk Sovětské armády, který byl dislokován přímo v Milovicích. Tento prapor byl svým zaměřením koncipován výhradně na výstavbu a opravu letišť. V základní části výstavby byla celá akce dozorována pouze náčelníkem týlového zabezpečení letectva Střední skupiny vojsk, plukovníkem Andrejevem a civilními zaměstnanci z odboru investiční výstavby. V závěrečné etapě budování pak jednu z bezpečnostních prověrek uskutečnil náčelník generálního štábu ozbrojených sil SSSR, generál Achromejev.

Objekt V-521 nebyl unikátní. Jednalo se o typizovanou stavbu typu „Drenáž“, které byly na území SSSR používány roku 1968 a později nahrazeny odolnějším objektem typu „Sphera“. Objekty typu „Drenáž“ byly nově vystavěny pouze v satelitních státech Varšavské smlouvy, nikoliv však přímo v SSSR. Stavebně i významově shodný objekt můžeme nalézt i v německém Klobikau.

Milovický objekt  objekt V-521 sloužil jako „Kombinované velitelské stanoviště“ pro sovětské letectvo Střední skupiny vojsk, ale zároveň i pro protivzdušnou obranu. Charakter objektu byl zřejmě primárně obranný. Tomu nasvědčuje i fakt, že v objektu byla místnost pro prvky automatizovaného systému velení (ASV) zřejmě typu Vozduch v jeho modernější modifikaci. O přítomnosti příslušníků letectva svědčí dochované fotografie, které se poslední dobou vyskytují na ruské sociální síti Odnoklassniky. Pro úplnost dodejme, že podzemní velitelství „strategického letectva“, jehož charakter byl však útočný, se nacházelo poblíž obce Mladotice. 

Areál objektu V-521. Perimetr areálu byl chráněn dvojitým plotem. Nedejte však na různé pověsti, nebylo zde žádné elektrické oplocení ani minová pole. Hned u vstupu můžeme stále najít strážnici. Podle strážnice lze odhadnout i velikost celého strážního oddílu. Rozhodně se nejednalo o pár vojáčků. V celém areálu toho ale vlastně mnoho nenajdeme. Srdce tvoří samozřejmě objekt V-521, v jeho okolí můžeme najít malé sklady, anténní pole, pole zemních antén (již vytěžené hledači kovů), montážní halu, ale i plošky pro umístění spojovací techniky. Pro upřesnění, dvě pole zemních antén zřejmě nesloužila pro aktivní vysílání, ale pouze pro příjem, nikoliv však z důvodu utajení objektu. O utajení objektu totiž nemůžeme v žádném případě hovořit. Objekt měl mnoho demaskujících prvků a navíc Sověti naváželi prefabrikát po železnici až na Milovické nádraží. O jeho existenci měli díky tomu tušení i místní, avšak nikdo nevěděl kde se objekt nachází a k čemu slouží.

Předmětem mnoha dohadů jsou i plochy vedle hlavního objektu. Mnohdy můžeme zaslechnout teorie o odpališti jaderných raket nebo o heliportech sloužících k evakuaci celého objektu. I když zřejmě některá z ploch jako heliport opravdu sloužila, účel většiny ploch byl výrazně jiný. Tyto plochy nejspíš sloužily jako plochy pro stavbu mobilních spojovacích prostředků, které byly zaparkovány v jednom z tubusů objektu V-521.

K objektu patřila i montážní hala, kde mohly probíhat pohotovostní opravy mobilní spojovací techniky, která byla umístěna přímo na vozidlech. Tomu odpovídá i průjezdná výška vrat na boku haly. Zda byla v objektu umístěna plošina se už asi bez pamětníka nedozvíme. K objektu patřily i podzemní nádrže na naftu, ty však byly vykopány, rozřezány a odneseny do šrotu.

 

Vyhledávání

Sponzoři

 synthesia banner 180x150

 logo Pardubice

 

 

Pardubická sportovní organizace ČSTV

 PROXIM s.r.o.

 

 Retia

 

 

Přihlášení