Okolím Berouna

Attachments:
Download this file (Okolím Berouna.doc)Propozice
Pěší výlet s dopravou vlakem v sobotu 27.10.2018
Vedoucí : Martin Macoun, 604516040
Mapa Shocart č.36 Okolí Prahy-západ
Sraz v 7,15h na nádraží ČD. Odjezd v 7.38h do Prahy – Expres Helfštýn,přestup; odjezd z Prahy v 8.46h – Cyklo Brdy; Příjezd do Berouna v 9.32h.

 

Dnešní výlet nás zavede do okolí Berouna,města na soutoku Berounky a Litavky.V okolí velké množství památek a zajímavostí.

Po příjezdu dojdeme na náměstí, kde se můžeme zastavit v Infocentru,prohlédnout náměstí a dojít k Městské hoře,kde je rozhledna odkud je nádherný výlet po okolí.

Po prohlídce se vrátíme zpět k rozcestí Beroun – autobusová stanice u nádraží a od ní po červené cestou Vojty Náprstka dojdeme k poutnímu místu Svatý Jan pod Skalou – 3,8km.Prohlédneme si hrobku rodiny Bergerů,sv.Maxmilián,klášter Benediktů,pramen sv.Ivana.Možnost procházky po NS Svatojánské památky.Po prohlídce pokračujeme stále po červené cestou Vojty Náprstka k rozcestí Propadlé vody.Od rozcestí po zelené po NS Svatojánský okruh kolem jeskyně Arnika do hornického skanzenu Solvayovy lomy. Zde možnost projížďky vláčkem a navštěvu muzea – 3km.

Ze Solvayových lomů zpět na rozcestí Propadlé vody – 1.6km a odtud po červené NS Karlštejn cestou Vojty Náprstka přes rozcestí Boubová k Boubovickým vodopádům a k rozcestí Kubrychtova bouda. - 6,1km.

Od rozcestí po modré do Srbska – 1,3km.

Přejdeme přes vodu  k rozcestí Srbsko-žel.stanice za mostem. Od rozcestí po žluté do Kody až k rozcestí Koda-dolní rozcestí – 1,6km. Zde dále po modré do Tetína.možnost prohlídky hradu a zámku Tetín,Tetínské muzeum a vodopád – 2,1km.Dále stále po modré zpět do Berouna k nádraží – 2,1km.

CELKEM: 22km

OBČERSTVENÍ:

Sv Jan pod Skalou: restaurace Obecná škola,Hostim U Grubiána

Srbsko: restaurant Elma,restaurace U Lva,U kapličky,u Berounky,u nádraží

V Berouně pivovar Brněnský medvěd,

PAMĚTIHODNOSTI:

 

Svatý Jan pod Skalou:

 

a) Poutní kostel narození sv.Jana Křtitele:

V něm hrob Chorvatského poustevníka Ivana,kterému se pod Svatojánskou skálou zjevil sv.Jan Křtitel.V kostele vchod do poustevníkovi jeskyně.Barokní stavba z let 1657-1661 podle plánů C.Luraga s bohatou vnitřní výzdobou.Uprostřed  náhrobek sv. Ivana.Kostel propojen se starým skalním kostelem s jeskyní sv.Ivana. V části kostela zachována původní přírodní travertinová jeskyně zdobená krápníkovou výzdobou. Hned vedle kostela Pramen sv.Ivana – pramen lléčivé vody. V kostele jeskynní prostory v nichž žil a byl pochován v 9st, sv. Ivan.

 

b) Svatojánské skalní stěny:

Pás impozantních vápencových útvarů. V nejvyšším místě dosahují 150m

 

c) Kaple sv. Kříže: - z r.1714.Na polovině cesty k vyhlídce U kříže na vrcholku skály.

  

d) Kaple sv. Maxmiliána: V neogotickém slohu. V kryptě rodinná hrobka Bergerů.Kapli s hrobkou dal postavit r.1847 – 1849 Judr.Maxmilián Berger předseda spolku pro postavení Národního divadla v Praze.

 

Solvayovy lomy:

Jde o bývalé lomy vápence přeměněné na Muzeum těžby vápence a úzkorozchodné dráhy,Přístupný o jara do podzimu.Těžba ukončena r. 1956 a lom předán Správě silnic Praha.Ta ho používala pro stavbu okolních silnic.Skončila kolejová doprava a materiál vozili Tatry 111. Definitivní ukončení r.1964 a lom osiřel.R 1993 vzniká spolek Společnost Barbora s.r.o  a ta zde buduje úzkorozchodnou dráhu,shání a zprovozňuje  staré lokomotivy a opravuje zbylé objekty.V plánu obnova horní lanovky.

Otevřeno:so,ne svátky,:11-12h,13-14,15-16h

Vstupné:80Kč,senioři 40Kč,

Délka prohlídky 60min.

 

Tetín:

Nejstarší vesnice v České republice.V 10 st. Zde byl dřevěný dvorec.R 1288 zde měl sídlo královský lovčí. Na konci 13st.hrad přestavěn. R 1321  hrad držel Štěpán z Tetína

který ho prodal Karlu IV. Ten ho připojil ke Karlštejnu. R 1422 za husizských válek hrad zničen.Lokalita vážně poškozena  vápencovým lomem na poč. 20 st. Na zámku se narodil spisovatel Vacslav Vojáček

 

Tetínské skály:.

Asi 50 krasových jeskyní,přírodní rezervace

 

Přírodní rezervace Koda

kaňonovité údolí se stepními a hájními porosty,několik jeskyní.

 

Beroun:

Město na soutoku Berounky a Litavky,východiskem do dvou krajinných oblastí – Českého krasu a Křivoklátska.První zmínka r.1265.Brzo zpustlo. Nově vybudováno za vlády Václava II.Založeny nové hradby,ochozy a Klášter Dominikánú

 

a) Berounská radnice: Dominanta Husova náměstí.Dnešní pseudobarokní podoba z r. 1903.

 

b) Městské opevnění: Dvě brány.Nejzachovalejší hradební systém v česku. Vzniklo za vlády Václava II ve 13 – 14st.Hradby 6-9m vysoké,2m silné, do nich postaveno 37 bašt. Dnes pouze zbytky hradeb,hradebního příkopu, Plzeňská a Pražská brána.

c) Pražská brána:věžovitá stavbavznikla proti původnímu  brodu přes řeku a musel jí projít každý, kdo přicházel z Prahy. Chránila vstup do města a sloužila jako pozorovatelna.

 

d) Plzeňská brána: nejstarší část městského opevnění. Do r 1842 hlavním bodem kterým procházel komunikační ruch z Plzně do Prahy. Díky vyvýšené poloze měla i funkci hlásky. Službu zde vykonával věžní trubač.

 

e) Kostel sv.Jakuba: trojlodní bazilika. Vznikl ve 13 st.současně z městem a do 16st. Obklopen hřbitovem.Trpěl požáry.Několikrát vyloupen Pasovskými i Švédy. Několikrát přestavěn.V 17st, přistavěna barokní zvonice.

 

f) Městská hora: Na ní od r. 1936 betonová rozhledna 13,6m vysoká. V 90 ,letech značně zchátralá a uzavřena.R 1999 zrekonstruována firmou Radiomobil a opět zpřístupněna.Nádherný výhled do kraje a na město.

 

g) Medvědárium: Stanoviště třím medvědů od Václava Chaloupka, Nachází se pod Městskou horou.

Cesta zpět:

Odjezd z Berouna v 17.40h do Prahy – R 1249,přestup

odjezd z Prahy v 18.51h

příjezd do Pardubic v 19.45h

 

Hezký výlet a hodně sluníčka přeje Martin Macoun 604516040

 

Vyhledávání

Sponzoři

 synthesia banner 180x150

 logo Pardubice

 

 

Pardubická sportovní organizace ČSTV

 PROXIM s.r.o.

 

 Retia

 

 

Přihlášení