Členská schůze TOSP - informace a pokyny

Vážení turisté, dovoluji si Vám připomenout, že 9. ledna 2019 od 15:00 hod. koná v budově KÚ Pardubice (stará reálka) Výroční členská schůze KČT, spolek odbor Synthesia Pardubice.
Program schůze je uveden v Kalendáři akcí na rok 2019. Vlastní jednání schůze začíná v 17:00 hodin. Do této doby si můžete zaplatit členské příspěvky na rok 2019, zajistit předplacení časopisu TURISTA, prohlídku kronik a seznámit se dalšími informačními materiály. 

Prosím Vás nepřicházejte na poslední chvíli, aby nebylo narušeno vlastní jednání.
Důležité body, které musíme splnit při Výroční členské schůzi, je:
1. "Souhlas se zpracováním osobních údajů".
V příloze Vám posílám pro předběžné seznámení "Přílohu č.1 ze Směrnice KČT ORG 8/2018".
Organizační zajištění bude následující:
- při prezentaci Vám bude předložena tato příloha s vyplněným Vaším jménem a příjmením s datem podpisu, který je shodný s termínem "Výroční schůze..."
-po seznámení na místě Váš souhlas vyjádříte svým podpisem
- u nezletilých provede podpis zákonný zástupce / rodič, prarodič /
- podepsaný dokument vrátíte
Tento postup se netýká vedoucích turistiky, kteří již dokument podepsali na "setkání vedoucích! 28 až 30.9.2018, kromě M. Macouna J. Matouše P. Teplého, H. Procházkové a J. Tošovské.
Za celý spolek bude dokument archivován výborem v souladu se směrnicí.
2."Úprava v členské databázi"
V příloze Vám posílám tabulku, kterou je třeba vyplnit a předat při placení členských příspěvků. S ohledem na novelizovaný zákon o sportu a povinnost předávat seznam členů KČT do sportovního rejstříku je nutné upravit obsah členské databáze KČT. Jedná se o údaje týkající se adresy.
3. Návrh novely stanov KČT.
Předkládám Vám uvedený materiál k seznámení, který bude prezentován na Výroční schůzi. Případné změny či doplnění lze předem zaslat výboru na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., popřípadě vznést na Výroční schůzi.
Očekávám Vaší hojnou účast!
V.Pícl

Vyhledávání

Sponzoři

 synthesia banner 180x150

 logo Pardubice

 

 

Pardubická sportovní organizace ČSTV

 PROXIM s.r.o.

 

 Retia

 

 

Přihlášení