Trosky a Hruboskalsko

Attachments:
Download this file (Propozice Trosky a Hruboskalsko.doc)Propozice
Pěší výlet do Českého ráje s dopravou vlakem v sobotu 18. května 2019
Vedoucí: David Šebesta, 776 823, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Hlavním cílem našeho pěšího vlakového výletu bude dominanta Českého ráje, dvojvrcholový sopečný útvar Trosky, a dále Hruboskalské skalní město, budované z druhohorních svrchnokřídových pískovců. 
Trosky a Hruboskalsko --- zdroj: https://www.kudyznudy.cz/

Dále navštívíme pohádkový zámek Hrubá skála, sloužící dnes jako hotel, či zbytky skalního hradu Valdštejn, stojícího na hraně pískovcové plošiny. Projdeme se přírodní rezervací Podtrosecká údolí podél potoka Jordánky a rybníků Vidlák a Krčák. Na závěr výletu se pokocháme pohledem z vyhlídky Hlavatice. Výlet zahájíme ve vesničce Mladějov a zakončíme v srdci Českého ráje, městě Turnově. Celý den se budeme pohybovat v zajímavé a atraktivní přírodě Českého ráje. Celkem ujdeme 18 nebo 20 km.
Výlet je zařazen do kalendáře akcí odboru KČT Synthesia Pardubice a oblasti KČT Pardubický kraj pro rok 2019. Členové a nečlenové KČT jsou pojištěni během organizované akce, člen KČT i během organizované dopravy na akci u pojišťovny VZP a.s. od 1.2.2019, IČO 271 16 193. Číslo pojistné smlouvy je 1310001770.
Doporučená mapa: zelená edice (1:50 000) KČT č. 19 Český ráj (nejnovější je vydání z roku 2016)
Odjezd: 7.03 z Pardubic (Rosice n/L 7.08, HK 7.26) do Mladějova v Čechách (příj. 9.31) s přestupem ve Staré Pace (odj. 8.33) a Lomnici nad Popelkou (odj. 8.56)   
Sraz: 6.45 na hlavním nádraží ČD pod odjezdovou tabulí (dohodneme se na koupi společné jízdenky)
Jízdné: záleží na počtu zájemců o společnou jízdenku, celkové jízdné za obě cesty by nemělo příliš přesáhnout pro 1 osobu 200 Kč (výhodné je IN50 nebo IN75)
Trasa: Vystoupíme společně na železniční stanici v Mladějově v Čechách (pravidelný příjezd 9.31) a po M dojdeme nejprve k silnici a do středu obce (0,5 km), poté k Dolnímu mlýnu (+ 2 km) a poté vystoupáme na Trosky (+3 km, celkem 5,5 km), kde se v restauraci pod hradem občerstvíme. Odtud pokračujeme již po Č po Zlaté stezce Českého ráje a přes osadu Tachov sestoupíme k rybníkům Vidlák a Krčák (+2 km) a pokračujeme nejprve vlevo údolím Jordánky (+1 km) a poté se stále po Č stočíme doprava k zámku Hrubá Skála, kde dojdeme na nádvoří a pokocháme se z vyhlídek (+3,5 km, celkem 12 km). Pokračujeme k arboretu Bukovina (+1 km) a kolem dalších vyhlídek na Hruboskalské skalní město až ke zbytkům hrádku Valdštejn (+2,5 km), kde je další z mnoha možností občerstvení i prohlídky hrádku. Poté budeme pokračovat stále po Č po pískovcové plošině k vyhlídce Hlavatice (+1,5 km) a sestoupíme k železniční zastávce Turnov město (+1 km, celkem 18 km), kde můžeme vyčkat příjezdu motoráčku nebo dojít až na hlavní železniční nádraží v Turnově (+2 km, celkem 20 km).     
Možnosti občerstvení: Trosky, Vidlák, Hrubá Skála, Valdštejn, Turnov
V případě nepříznivého počasí může být trasa upravena či změněna.
Odjezd domů:
Turnov město odj.   16.24   18.19
Turnov příj./odj.      16.30/16.42    18.25/18.42
Pardubice hl.n. příj.   18.55   20.54
Pěkný den, pěkné počasí a příjemné zážitky z výletu přeje David Šebesta (776 823 797 Vodafon) Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
18. dubna 2019

Zajímavosti po trase:
Mladějov – obec připomínaná v letech 1352-99. V obci je klasicistní zámek z roku 1769, novobarokně přestavěný v roce 1913, vnitřní prostory byly upraveny pro pořádání svateb a slavností. Gotický kostel sv. Jiljí ze 14. století byl částečně zbarokizován v roce 1786. Dřevěná zvonice staršího původu byla opravená ve 20. století. Na hřbitově je pochován první ředitel pražské stavovské techniky ing. F. J. Gerstner (1756-1832), projektant koněspřežní dráhy z Českých Budějovic do Lince. Jedno z východisek na Trosky a do údolí Žehrovky.
Trosky – známá dominanta Českého ráje, dnes přírodní památka (3,46 ha, vyhlášena v roce 1998). Jedná se o dvě přívodní sopečné dráhy z vyvřelé čedičové horniny (nefelinického olivinitu), které byly vypreparovány erozně denudačními procesy z okolních měkčích svrchnokřídových sedimentů a nyní převyšují okolní terén o 70 m. Vyšší věž (488 m) je nazývána Panna (59 m vysoká), nižší a robustnější je Baba (49 m vysoká). Místy je patrná sloupcovitá odlučnost čediče. Na vrcholech se nacházejí zbytky středověkého hradu. Mezi věžemi stál hradní palác a hospodářská stavení, celý prostor je obehnán kamennou hradbou se dvěma branami. Hrad zpustl za třicetileté války. Věž Baba byla upravena na rozhlednu s dalekým rozhledem.
Podtrosecká údolí – přírodní rezervace (141 ha, vyhlášena v roce 1985). Území zahrnuje mokřady v kaňonovitých údolích Jordánky a Žehrovky. Nacházejí se zde rybníky Vidlák, Krčák, Věžák, Nebákov aj. Natáčel se zde známý televizní film Jak dostat tatínka do polepšovny. Známý je rovněž pramen Prdlavka, sledovaný Českým hydrometeorologickým ústavem v Praze.
Hrubá Skála – zámek nad obcí na zalesněné skalní plošině (367 m). Stojí na místě hradu založeného kolem roku 1300 Hynkem z Valdštejna. Byl vybudován na pískovcových skalách spojených mosty. Původně se jmenoval Skály. Za Smiřických došlo ve 2. polovině 16. století k přestavbě hradu na pohodlné renesanční šlechtické sídlo. Po požáru roku 1710 byl zámek rozšířen. Nově byl upraven roku 1804, kdy vznikl též anglický park. Roku 1821 koupil panství od Valdštejnů Hans Anton Lexa, rytíř z Aehrenthalu, jehož rod jej vlastnil až do roku 1945. Roku 1859 byl zámek regotizován a roku 1923 opraven. Západní prostranství před zámkem uzavírá kostel sv. Josefa z roku 1812, postavený v romantické novogotice. Na skále před zámkem se nachází Prachovna, předsunuté opevnění bývalého hradu ze 14. století. Ve skále je zachován tesaný příkop, základy po dřevěné věži a původní přístup po schodech s dřevěnými zárubněmi. Dnes slouží zámek jako hotel. Veřejně přístupná je zámecká věž.
Hruboskalské skalní město – největší skalní město na území CHKO Český ráj, pískovcová plošina v nadmořské výšce cca 380 až 420 m, rozčleněná v hluboká údolí, úzké rokle a skalní věže, zalesněná převážně borovými porosty. Skalní město je rozděleno do 4 hlavních oblastí: Dračí skály a Zámecká rokle, Kapelník, Maják a Údolíčka. Pod Mariánskou vyhlídkou je symbolický hřbitov zahynulých horolezců expedice Peru při čs. výpravě v roce 1970. Nejcennější části území byly v roce 1998 vyhlášeny Přírodní rezervací Hruboskalsko (219,20 ha). Území přibližuje naučná stezka Hruboskalsko vybavená informačními panely.
Hruboskalsko – přírodní rezervace (219,20 ha, vyhlášena v roce 1998), geomorfologicky členité území pískovcového skalního města se zbytky reliktních borů a kyselých bučin ve vyšších polohách a olšin a lesních pramenišť v údolních polohách. Území přibližuje naučná stezka Hruboskalsko vybavená panely.  
Bukovina – hájovna a samota na Hruboskalské plošině při Zlaté stezce Českého ráje. Arboretum o rozloze 2,75 ha, původně botanickou zahradu, založil v letech 1860-62 majitel hruboskalského panství L. Aehrenthal za spolupráce lesníka Leopolda Angera. Je zde 37 druhů, převážně jehličnanů exotů. Stromy jsou označeny. Během turistické sezóny zde funguje informační středisko Správy CHKO Český ráj.  
Valdštejn – zřícenina hradu, založeného kolem roku 1260 na severním okraji Hruboskalské plošiny (390 m), nyní v majetku města Turnova. Hrad byl postaven na třech pískovcových skaliscích, navzájem spojených dřevěnými mosty. Stal se rodovým hradem Albrechta z Valdštejna. Osídlen byl až do poloviny 16. století. Při požáru koncem 16. století byla zničena většina budov a hrad zůstal zříceninou. V roce 1713 byly postaveny kamenné mosty, spojující předhradí s prvním nádvořím. V roce 1722 byl postaven barokní kostelík sv. Jana Nepomuckého. Obraz světce v kapličce na prvním nádvoří z roku 1836 od Františka Maška je malován snad podle podobizny K. H. Máchy. J. B. Foerster zde složil oratorium Sv. Václav a Pátou symfonii. Prohlídka hradu je možná samostatně nebo s průvodcem.
Hlavatice – osamocená pískovcová skála (380 m), poskytující daleký rozhled ze zajištěné plošinky, přístupné po železných točitých schodech.

Vyhledávání

Sponzoři

 synthesia banner 180x150

 logo Pardubice

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení