Ohlédnutí za výletem: Praha - Divoká a Horní Šárka 27.6.2020

Fotky jsou na: https://tksp.rajce.idnes.cz/2020_Praha_-_Divoka_a_Horni_Sarka/

V sobotu 27.6. v 8.00 hodin jsme za krásného slunečného počasí nastoupili do rychlíku, v Kolíně přistoupili 2 moji známí turisté, takže nás v Praze na hlavním nádraží vystoupilo celkem 17. Přes Vrchlického sady jsme šli kolem kopie sochy Sbratření od Pokorného z r. 1960 (originál stojí od r. 1947 v České Třebové naproti nádraží, stávala na náměstí) a posledního kubistického stánku z r. 1920 na trolejbus č. 26 k nádraží Veleslavín, odkud jsme už pokračovali pěšky. Kolem kempu jsme došli ke skalám Dívčí skok, odkud jsme měli krásný výhled do údolí a na Hradiště, které bylo v 6-7. století osídleno Slovany. Vykopávky, jako malovaná keramika jsou uloženy v barokním zámečku na Hanspaulce. Sešli jsme do údolí k nádrži Džbán, vybudované v roce 1966-71, koupali se tam a podél Šáreckého potoka a skal jsme došli ke koupališti Šárka a protože bylo horko, tak bylo docela plné. Někteří zůstali u stánku s občerstvením, my ostatní jsme za chvilku došli do restaurace Dívčí skok, kde jsme pod slunečníky u potoka mezi skalami poobědvali a popili. Odtud jsme pokračovali ve stínu stromů a stále kolem potoka k bývalému Čertovu mlýnu, čert tam sedí stále, ke štole Jenerálka, kde se prováděl průzkum. Dalo se tam jít i přes mokřady, což jeden turista vyzkoušel. Prohlédli jsme si zvenku zámek Jenerálka.(Původně to byl hospodářský dvůr na cestě do Prahy, na začátku 20. století byl neobarokně přestavěn, a tak získal podobu zámku. V 18. století zde prý sídlila část rakouského generálního štábu, od čehož se odvozuje jeho název. Od roku 1922 zde byl domov vysloužilých legionářů. Za 2. světové války zde byly internovány děti, kterým nacisté popravili rodiče, za socialismu zde sídlil národní podnik Tesla. Po roce 1989 zchátralý zámeček koupila baptistická církev, objekt opravila a zřídila zde Mezinárodní baptistický teologický seminář. V současnosti zámecký objekt od baptistické církve koupila realitní kancelář.)
Kolem  restaurace Chorvatský mlýn, kde jedno pivo Plzeň stojí 80 Kč,  jsme došli k restauraci Jenerálka, tam jsme opět poseděli a kde se najedli ti ostatní. Tady se 3 turisté odpojili a nějakým způsobem odjeli. My jsme podél potoka pokračovali ke Zlatnici, pak jsme stoupali do Horní Šárky, kolem hospůdky na Staré faře k historickým krásným vilám ke zřícenině Baba. (Pozůstatek viničního lisu ze 17. století, jenž patřil do komplexu letohrádku patřícího Serváci Engelovi z EngelfluMssu. Jednalo se zděnou stavbu čtvercového půdorysu, v polovině 19. století novogoticky přestavenou, ze které se dodnes dochovala část obvodových zdí s okenními otvory. Zřícenina je zapsána na seznamu památkově chráněných objektů.)
Tady  jsme se kochali nádhernými výhledy po Praze od Petřína až po Bohnice, Vltavou s přívozem. Sešli jsme prudkým svahem do Podbaby a v obchodním domě s klimatizací jsme poseděli u kávy, zmzky, pivka. Rychlíkem jsme dojeli na hlavní nádraží a příjemně unaveni jsme dojeli do Pardubic.
Pražákům můžeme takovou krásnou čistou přírodu se skalami, potoky, koupáním, občerstvením jen závidět.
Vedoucí: Pecháčková Marta

Vyhledávání

Sponzoři

 synthesia banner 180x150

 logo Pardubice

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení