Velikonoce na Písecku

Třídenní autokarový zájezd ve dnech 20. 4. – 22. 4. 2019
Vedoucí: Dáša Vodová (tel. 777 104 591)
Odjezd: v 7:15 hod z parkoviště u ČEZ arény (ZS)
Ubytování: Domov mládeže a školní jídelna, Písek, Budějovická 1664, povlečené postele.  Stravování: z vlastních zdrojů.
Písek --- Autor: ŠJů, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20686178

Ubytování je poskytováno v buňkách sestávajících ze dvou a třílůžkového pokoje se společným příslušenstvím. http://www.dm-pi.cz/hotelove-sluzby
Stravování: z vlastních zdrojů
Mapy: KČT č. 39, 68 a 71

Výlet je zařazen do kalendáře akcí KČT,spolek odbor Synthesia Pardubice plánovaného období  a  oblasti KČT Pardubický kraj. Členové a nečlenové KČT jsou pojištěni během organizované akce, člen KČT i během organizované dopravy na akci u pojišťovny VZP, a.s. od 1.2.2019, IČO 271 16 193. Číslo pojistné smlouvy je 1310001770

Sobota 20. 4. – mapy č. 39 a 71
Odjezd v 7:15 z parkoviště u ČEZ arény (ZS). Asi 163 km na parkoviště u hradu Zvíkov. Odtud
po Z cca 300 m ke hradu. Prohlídka hradu. Prohlídka je individuální bez průvodce, trvá asi 45 min. Ceník vstupného a trasa viz Zajímavosti na trasách.
Autokar čeká na parkovišti do cca 13 hodin, pak přejíždí do Oslova.
Trasa A:
Z parkoviště po Z jižním směrem do Zvíkovského Podhradí. Na rozcestí se vydáme rovně (ne vlevo) podél přehrady na rozcestí U Chyšáků, odtud vlevo po naučné stezce Partyzánská (červené značení) do Oslova.    Celkem 8 km
Trasa B:
Stejně jako A na rozcestí U Chyšáků. Odtud pokračujeme po Z (spolu s NS) rovně přes přírodní rezervaci Krkavčina. Po asi 1 km z rozcestí Lísek - hájovna se vydáme vlevo po NS do Oslova.
Celkem 11 km
Trasa C:
Jako trasa B na rozcestí Lísek – hájovna. Odtud pokračujeme po Z k přírodní rezervaci Výří skály (lze zkrátit využitím neznačených cest). Pak stále po Z na rozcestí s neznačenou cestou, která se odklání doleva – od rozcestí Lísek 3,2 km. Na dalším rozcestí neznačených cest jdeme doleva.
Po asi 1 km se napojíme v osadě Pazderny na NS Partyzánská, odbočíme vpravo a dojdeme
do Oslova.    Celkem 15 km
Trasa D:
Z parkoviště po M do Oslova.    Celkem 9 km
Trasa E:
Autokarem do Oslova. Pak projít celou NS Partyzánská.    Celkem 7 km

Trasy D a E lze spojit.    Celkem 16 km

Odjezd z Oslova v 17 hodin asi 20 km do Písku na ubytování

Neděle 21. 4. – mapa č. 68
Odjezd v 9:00 hod. do Blatné. Zde máme zajištěnou prohlídku zámku (doba prohlídky cca 60 min). U zámku je rozsáhlý park, do kterého se vybírá vstupné 25 Kč.
Od zámku půjdeme asi 500 m po Z na náměstí. Odtud se vydáme na trasy.
Autokar odjíždí z parkoviště u zámku ve 13 hodin.
Trasa A:
Z náměstí po Č kolem rybníka Řitovíz 3,5 km do Buzic, odtud stále po Č kolem bývalé tvrze 2 km do Pacelic a ještě 2,5 km do Škvořetic. V Pacelicích můžeme odbočit po neznačené cestě na vrch Křesovec s barokním kostelem Proměnění Páně. Ze Škvořetic pokračujeme po Č 3,5 km do Sedlic.
Celkem 12 km
Trasa B:
Stejně jako A do Škvořetic. Odtud po Z 7 km přes Mužetický vrch do Sedlic.    Celkem 15 km
Trasa C:
Po prohlídce náměstí se vrátíme k autokaru a přejedeme do Sedlic. Odtud po Č (opačným směrem než do Sedlic) 6 km na rozcestí Na Pastvisku. Odtud po Ž 1,5 km kolem Staroborského rybníka
na rozcestí Sedlická obora – bus na parkoviště u silnice, kde počkáme na autokar.
Celkem 7,5 km
Odjezd autokaru ze Sedlic v 17:30 hodin

Pondělí 22. 4. – mapa č. 39
Po balení a koledování odjedeme v 8:30 hod. na parkoviště k zámku Orlík. Odtud asi 500 m k zámku, kde máme na 10:00 hodin zamluvenou prohlídku. Po prohlídce (50 – 60 minut, vstupné a další údaje o prohlídce viz Zajímavosti) se vrátíme na parkoviště a z rozcestí si projdeme 2 trasy.
Trasa A:
Po Č (místní značení) k rybníku Mičan, odtud po okruhu zpět na rozcestí u rybníku a pak
na parkoviště.    Celkem asi 5 km
Trasa B:
Z rozcestí u parkoviště po zeleně značené NS Orlík – Zvíkovské podhradí na rozcestí Orlík
nad Vltavou – park. Odtud na vyhlídkové místo a zpět. Dále pokračujeme po NS na rozcestí s M Žďákov – býv. přívoz. Odtud vpravo po M zpět na parkoviště.    Celkem asi 5 km

V bezprostřední blízkosti parkoviště se nachází akvárium s expozicí „Pod hladinou orlické přehrady“ a se stálou výstavou fotografií „Ztracená řeka“, která zachycuje Vltavu a její okolí před vybudováním Orlické přehrady.
Odjezd v 15 hodin do Pardubic

11. 3. 2019
Pěkné počasí a dobrou náladu přeje všem
Dáša Vodová (tel. 777 104 591)

Vyhledávání

Sponzoři

 synthesia banner 180x150

 logo Pardubice

 

 

Pardubická sportovní organizace ČSTV

 PROXIM s.r.o.

 

 Retia

 

 

Přihlášení