KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2021

Možnosti scházení se, cestování a ubytování v roce 2021 mohou být nepředvídatelně komplikované. Proto dále uvedenou nabídku berte jako návrh toho, co bychom chtěli uskutečnit.

Propozice k jednotlivým akcím jsou průběžně zveřejňovány ve složce PROPOZICE.
Symboly akcí (A,B,C,D,L,P), způsob placení a info o schůzi, to vše je vysvětleno na konci textu.
V Kalendáři nejsou uváděny odjezdy veřejnou dopravou, protože během roku dochází ke změnám jízdních řádů i výlukám; proto je nutné sledovat propozice k jednotlivým akcím.
Seznamte s naším Kalendářem své kamarády a známé, a pozvěte je na naše výlety.

Datum,
typ akce
Název akce, trasa, odjezdy, ceny Vedoucí (kontakty), přihlášky, placení
2.10.  30.10.
P
21052
Údolím řeky Kocáby (ZMĚNA TERMÍNU Z RODINNÝCH DŮVODŮ).
Údolím Kocáby přes Nový Knin, Velké a Malé Lečice do Bojanovic . Trasa 18 km
Mapa KČT č. 38 Hřebeny a Slapská přehrada
Odjezd vlakem z nádraží ČD
Martin Macoun, 604516040, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
24.10.
CT
21059
Z Ústí nad Orlicí přes Dobříkov do Pardubic
Cyklovýlet vlakem cca 70 km
Zdeněk Pražák, 776065721; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
30.10.
CT
21060
Zakončení cyklosezony
Trasa 40 km
KČT č. 24 Hradecko a Pardubicko
Odjezd v 13,00 od ZS
Jiří Krupař, 776 675 425; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
6.11.
P
21061
Od pevnosti k salonu republiky – Hradec Králové
Vlastivědná vycházka po Hradci Králové
Eva Havránková, 776681282, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
13.11.
P
21062
Šoulačka lesem po studánkách
Trasa 15 km
Mapa KČT č. 45 Železné hory
Doprava osob. automobilem 3,50 Kč/km
Pavel Kopřiva, 602103139; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
20.11.
P
21063
Vyvětrání před zimou
Trasa 15 km
Hana Vahovská, 777550571; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
4.12.
A
21110
Advent tam, kde straší
Dřevěný Kostel sv. Petra a Pavla v Liberku, tajuplný Kačerov, vzácný soubor lidových staveb. Trasa 12 km
Mapa KČT č. 27 Orlické hory
Odjezd v 8.00 od ZS
Ivana Jehličková, 723780650, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
placení 10.11. mezi 15. – 16. Hod v Evropském domě
11.12.
P
21064
Geopark Železné hory – Raškovice
Trasa 15 km
Mapa KČT č. 45 Železné hory
Doprava osob. automobilem 3,50 Kč/km
Pavel Kopřiva, 602103139; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
28.12.
P
21065
Povánoční vycházka
Trasa 10-15 km v okolí Pardubic.
Sraz v 9,00 na Slovanech na konečné trolejbusu č.1
Mapa KČT č. 24 Hradecko a Pardubicko.
Jitka Netušilová, 604962245, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

SYMBOLY PRO OZNAČOVÁNÍ AKCÍ:

A Autokarový zájezd (pěší, lyžařský) pro každý věk a výkonnost. Odjíždí se opět z parkoviště od  zimního stadionu, s vedoucí(m) lze dohodnout nástup po trase jízdy. Rozvozy při zpáteční cestě nebudou akceptovány, pouze budou umožněny výstupy v místě nástupu při odjezdu. Na jednodenní autokarové zájezdy jsou závazné přihlášky přijímány ode všech zájemců (členů, hostů i nečlenů) až od 1. dne předcházejícího měsíce před konáním zájezdu. Všichni zájemci jsou po naplnění kapacity autokaru evidováni jako náhradníci dle pořadí jejich přihlášek. U vícedenních autokarových zájezdů je u každého zájezdu uveden počátek přihlašování, termín uzávěrky přihlášek a placení zálohy. Při přihlašování nečlena na uvedený zájezd bude upozorněn, že až do placení zálohy mají přednost členové TKSP a bude zařazen jako náhradník. Náhradníci jsou vyzýváni k placení v pořadí svých přihlášek (e-mailem, telefonicky, příp. SMS z počítače do mobilu). Trojí ceny rozumí se: pro členy a hosty TKSP do 25 let včetně - pro členy a hosty TKSP starší -  pro osoby cizí (i když jsou členy KČT, avšak v TKSP nehostují). Uváděná čísla turistických map se vztahují k edici KČT v měřítku 1:50 000 (platí i pro další typy akcí), ev. cyklomap Shocart.
B Akce (pěší, cyklo) s bivakováním, tj. nocováním ve volné přírodě mimo kempy a tábořiště. Předpokládá přiměřené vybavení a dostatečnou fyzickou kondici, přátelské chování k přírodě i kamarádům. Je účelné hlásit se týden předem kvůli domluvě o společném vybavení.
CT Cykloturistika, většinou rekreační,  tj. jízda s co největší bezpečností v atraktivním prostředí po komunikacích se zpevněným i přírodním povrchem. Náročnost akce bude uvedena v propozicích. Zájemci by se měli přihlásit minimálně tři dny před konáním akce. Při méně než třech zájemcích (vč. vedoucího) se akce nekoná. Povinná ochranná přilba.
D Akce vhodná pro děti, resp. přednostně pro děti-členy TOSP. Za chování a bezpečnost dítěte odpovídá jeho doprovod - dospělý člen. Vhodné pro děti (i seniory) jsou také všechny autokarové zájezdy - návrh krátkých tras je samozřejmostí, „D“ se tam neuvádí.
L Lyžařský výlet (příp. pobyt) s dopravou veřejnými prostředky; zásady viz u pěších výletů. Při špatných sněhových podmínkách se může zrušit, trasa nebývá vhodná pro zimní pěší přesun. V případě autokarového zájezdu a malém počtu zájemců musí vedoucí akce oznámit dopravci zrušení zájezdu nejpozději 3 dny před datem konání akce.
P Pěší výlet s dopravou veřejnými prostředky. Je třeba hlásit se alespoň dva dny předem, při méně než třech zájemcích (vč. vedoucího) se akce nekoná. U výletů vlakem je obvykle sraz 15 minut před odjezdem v hale nádraží Pardubice-hlavní. Každý si kupuje jzdenku sám, pokud nebude s vedoucím učiněna dohoda jiná.

 

Placení zájezdů :
Všechny akce lze platit bezhotovostně na účet TKSP u FIO banky č. 2401780377/2010, příslušný variabilní symbol je uveden kurzívou v sloupci data a typu akce. Jako specifický symbol uveďte prvních šest číslic svého rodného čísla, tím je zaručena identifikace plátce. Můžete platit i za více účastníků, jména ostatních uveďte prosím v mailu. Plaťte prosím v takovém termínu, aby platba přišla před uzávěrkou placení a o zaplacení bankovním převodem informujte před uzávěrkou placení vedoucího akce mailem. Pro vybírání peněz za zájezd v hotovosti je k dispozici foyer v přízemí Evropského spolkového domu na Pernštýnském náměstí č. 55 (pod schodištěm, tj. nezabočit do kavárny Evropa), a to ve středu odpoledne od 15. hodiny do 16. hodiny. Vedoucí (výběrčí) jednotlivých zájezdů si mohou domluvit se zájemci jiné místo a čas vybírání. Po uzávěrce placení přicházejí na řadu náhradníci.
Ceny standartních autokarových zájezdů platí při počtu účastníků 40-49, jsou pevné a nemění se s počtem účastníků. Při méně než 40 ti závazně přihlášených a platících účastníků se zájezd ruší. Pokud se účastníci dohodnou, že při nižším počtu zájemců zaplatí cenu zvýšenou v poměru 45/(počet účastníků) a zaplatí odpovídající částku, zájezd se koná.
Vracet zaplacené účastnické poplatky lze pouze tehdy, pokud zrušená místa budou obsazena náhradníky. U případných mimořádných událostí rozhodne o vrácení poplatku výbor klubu.

Časové údaje k odjezdům veřejnou dopravou :
Upozornění pro akce veřejnou dopravou. Protože během roku dochází ke změnám jízdních řádů ČD i častým výlukám, nejsou v Kalendáři uváděny odjezdy veřejné dopravy. Je nutné sledovat propozice vydávané k jednotlivým akcím.

Pojištění účastníků :
Pojistná smlouva s Pojišťovnou VZP, a.s. má číslo 1310001770. Tato smlouva se vztahuje na úrazy :
• členů i nečlenů KČT během organizované akce, • členů KČT během organizované dopravy na akci, • členů KČT v průběhu aktivit pro KČT, včetně organizovaných cest k těmto aktivitám – např. při značení, • zaměstnancům a funkcionářům, kteří mají s KČT uzavřenou smlouvu podle občanského zákoníku nebo zákoníku práce

Akce a aktivity se mohou konat v tuzemsku i v zahraničí

Pojistné plnění se vztahuje na:
• tělesné poškození následkem úrazu • trvalé následky úrazu, • při smrti úrazem, • při pořízení invalidního vozíku.

Upřesnění informací :
Bližší informace k jednotlivým akcím je vždy možno nalézt na webu TKSP : www.tksp.info

 

Výroční členská schůze TKSP je plánovaná na středu 13. ledna 2021 od 15 hodin v budově Krajského úřadu Pardubického kraje (stará reálka). Vzhledem k nepředvídatelnosti možných změn podmínek shromažďování může dojít ke změně termínu či provedení.
POZVÁNKA (s případně upraveným programem) a aktualizovaná informace bude všem zaslána mailem do 21. 12. 2020 a vyvěšena na www.tksp.info

Program schůze :
1) Placení příspěvků, aktualizace a doplnění údajů, registrace nových členů – pouze do zahájení schůze v 17 hodin !!!
2) Zahájení schůze, přivítání hostů a schválení programu schůze
3) Volba komisí mandátové, volební a návrhové
4) Zpráva o činnosti TKSP a jeho výboru v roce 2020 a komentář k plánu na rok 2021
5) Zpráva o hospodaření v roce 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021
6) Zpráva kontrolní komise
7) Schválení rámcové výše členských příspěvků na rok 2022
8) Projednání a schválení nového znění Stanov TKSP
9) Volba delegátů na oblastní konferenci KČT
10) Vyhlášení nejaktivnějších turistů, výkonnost cyklo a aktivních vedoucích v roce 2020
11) Předání ocenění členům TKSP
12) Diskuze k předneseným informacím
13) Schválení usnesení schůze
Předpokládaný konec schůze je v 19 hodin

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Členské příspěvky na rok 2020 je třeba uhradit do 31. ledna 2020 - platit lze u matrikářky Jindřišky Tomíškové ve středu 15. ledna 2020 od 15.00 na výroční členské schůzi nebo po dohodě individuálně.

 

Výše členských příspěvků je stejná jako v roce 2020, tedy:

Kategorie Členové     Hosté +
Ženy a muži do 60 let včetně  280 Kč  40 Kč
 Děti, mládež a junioři do 25 let včetně  150 Kč  40 Kč
 Senioři od 61 let a invalidní důchodci  160 Kč  40 Kč
Rodinná známka ++ 540 Kč  

+ členové některého jiného odboru KČT, průkaz již mají, platí jen částku pro odbor TKSP
++ rodiče nebo prarodiče a nejméně jedno dítě či vnouče do 25 let

 


Je možno si objednat předplatné časopisu „Turista“. Celoroční předplatné (10 čísel) v roce 2021 je pro naše členy, pokud bude zaplaceno do 15. 1. 2021, 400Kč.
K odběru je možno se přihlásit prostřednictvím matrikářky. Zájemci (i noví) kontaktujte prosím Jindřišku Tomíškovou pokud možno do 31. 12. 2020.
Pro ty naše členy, jimž vyhovuje bezhotovostní styk, může být vzhledem k nejistotám ohledně možného shromažďování v lednu 2021 nejjednodušší zaplatit předplatné 2021 časopisu Turista 400Kč na náš klubový účet TKSP u Fio banky č. 2401780377/2010 (do 10. 1. 2021) a o platbě informovat mailem matrikářku Jindřišku Tomíškovou. Nebo si každý člen KČT může předplatné objednat i samostatně podle postupu uvedeného v Turistovi č.11/2020 – str. 6.

Členské příspěvky na rok 2021 je třeba uhradit do 31. ledna 2021 - platit lze u matrikářky Jindřišky Tomíškové ve středu 13. ledna 2021 od 15.00 do 17.00 na výroční členské schůzi nebo po dohodě individuálně.

Příspěvky lze platit bezhotovostně na účet TKSP u Fio banky č. 2401780377/2010. Jako specifický symbol uveďte prvních šest číslic svého rodného čísla pro identifikace plátce. Můžete platit i za více účastníků, jména ostatních s uvedením příslušných placených částek napište prosím do mailu. O zaplacení bankovním převodem informujte prosím matrikářku mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

29. listopadu 2020
vedoucí turistiky v TKSP
a za výbor Milan Hrdlička, Jitka Netušilová, Zdeněk Pražák

Vyhledávání

Sponzoři

 synthesia banner 180x150

 logo Pardubice

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení