Přes Kozákov do Sedmihorek

Attachments:
Download this file (Propozice Přes Kozákov do Sedmihorek.doc)Propozice
Pěší výlet do Českého ráje s dopravou vlakem v sobotu 30. května 2020
Vedoucí: David Šebesta (776 823 797 Vodafon) Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Odjezd: 7.03 z Pardubic (Rosice n/L 7.08, HK 7.26) do Železného Brodu. 
Hlavním cílem našeho pěšího vlakového výletu je vrch Kozákov (744 m), nejvyšší vrchol Českého ráje a jeden z nejpozoruhodnějších kopců u nás.
Kozákov z Klokočských skal --- zdroj: vedoucí výletu

Tvoří ho totiž jak prvohorní, tak druhohorní i třetihorní horniny, a v tomto směru je nejen u nás opravdovým unikátem. Právě v sopečných mladoprvohorních melafyrech jsou již po dlouhá léta nacházeny známé kozákovské polodrahokamy, které proslavily Turnovsko po celém světě. Na vrcholu bývá obvykle v sezóně i možnost nějaký ten „kamínek“ si od stánkařů koupit. Těmito nálezy proslul zvláště známý Votrubcův lom při jižním úpatí kopce. Naopak severní strana kopce je tvořena mladotřetihorními čediči a ze západní strany vystupují v okolí hojně rozšířené druhohorní křídové pískovce, tvořící i zde pro Český ráj tak charakteristické skalní útvary. Právě díky nim bylo zdejší území osídlené již v pravěku, což dokládají četné archeologické nálezy. Ještě krásnější rozhled je však ze samotného vrcholu Kozákova, kde můžeme vystoupat na moderní kovovou rozhlednu z roku 1995, odkud je za pěkného počasí opravdu jeden z nejnádhernějších pohledů u nás. Vidět je odtud opravdu daleko, za dobré viditelnosti celé sv. Čechy od Orlických hor přes okolí Prahy až po České středohoří. Poté můžeme posedět v turistické chatě KČT z roku 1928, pojmenované na počest semilského rodáka, politika F. L. Riegra. Kozákov vyhledávají za vhodných povětrnostních podmínek rovněž paraglidisté. Další rozhlednou, kterou navštívíme, bude vysílací věž Dubecko. Výlet zahájíme ve známém pojizerském sklářském centru Železném Brodě. Bude možnost navštívit i rekreační osadu bývalých lázní Sedmihorek. Celkem ujdeme 16 km.
Výlet je zařazen do kalendáře akcí odboru KČT Synthesia Pardubice a oblasti KČT Pardubický kraj. Členové a nečlenové KČT jsou pojištěni během organizované akce, člen KČT i během organizované dopravy na akci u pojišťovny VZP, a.s., IČO 271 16 193. Číslo pojistné smlouvy je 1310001770.
Doporučená mapa: zelená edice (1:50 000) KČT č. 19 Český ráj (nejnovější je 8. vydání z roku 2016)
Odjezd: 7.03 z Pardubic (Rosice n/L 7.08, HK 7.26) do Železného Brodu (příj. 8:57)    
Sraz: 6.45 na hlavním nádraží ČD pod odjezdovou tabulí (dohodneme se na koupi společné jízdenky)
Jízdné: záleží na počtu zájemců o společnou jízdenku, celkové jízdné za obě cesty by nemělo příliš přesáhnout pro 1 osobu 200 Kč (výhodné je IN50 nebo IN75)
Trasa: Vystoupíme společně na železniční stanici v Železném Brodě (pravidelný příjezd 8.57), dojdeme k silnici a napojíme se na M, po níž pokračujeme doleva stále vzhůru a podél čedičového lomu a přes Smrčí a Pipice vystoupáme nejprve na rozcestí se Z a vzápětí i Č. Protože M Kozákov podchází, pokračujeme doleva po Č a vystoupáme na vrchol Kozákova (6,5 km). Zde bude dostatek času se občerstvit, prohlédnout si geologickou expozici i pokochat se výhledem z rozhledny. Poté zahájíme sestup po Ž a kolem Radostné studánky sestoupíme zpět k naší M (+1 km). Tu ovšem překřížíme a přes Loktuše sestoupíme až na rozcestí se Z (+2,5 km), po níž pokračujeme doleva do osady Dubecko, kde využijeme odbočku na stejnomennou rozhlednu na vysílací věži (+1 km, celkem 10 km). Po odbočce se vrátíme zpět na rozcestí a po Z se napojíme zpět na naši M (+1 km). Po ní pokračujeme přes Kvítkovice, Svatoňovice a Karlovice až k železniční zastávce Karlovice-Sedmihorky, kde se ještě můžeme občerstvit, a poté vyčkáme příjezdu motoráčku (+5 km, celkem 16 km). Nedochození mohou ještě pokračovat a prohlédnout si blízké lázně Sedmihorky a vrátit se stejnou cestou zpět (+2 km, celkem 18 km).       
Možnosti občerstvení: Kozákov, Loktuše, Karlovice
V případě nepříznivého počasí může být trasa upravena či změněna.
Odjezd domů:
Karlovice – Sedmihorky odj. 15.51   17.44
Hradec Králové hl.n. příj./odj. 17.53/18.04  19.53/20.06
Pardubice hl.n. příj. 18.26 20.26
Pěkný den, pěkné počasí a příjemné zážitky z výletu přeje
David Šebesta (776 823 797 Vodafon) Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                    9. května 2020

Zajímavosti po trase:
Železný Brod – město v údolí Jizery. Původně vsi Brod (doloženo 1352) a Brodec (doloženo 1392), asi od 15. století městečkem (doloženo 1501). Asi v polovině 17. století dostalo přívlastek „Že¬lezný“ podle těžby železné rudy. Až do 19. století byly v provozu železné hamry a hutě, po třicetileté válce město ovlivnil vývoj sklářství, vrcholící ve 20. století. V roce 1920 zde byla založena sklářská škola. Kostel sv. Ja¬kuba Většího, původně dřevěný, dnešní zděná barokní stavba, pochází z let 1643 - 1762. Vedle kostela stojí smírčí kříž. Na hřbitově se nachází kostnice z roku 1765 a dřevěná osmiboká stupňovitá zvonice z roku 1761 (obnovena po požáru v roce 2007). Areál je z centra přístupný schodištěm. Barokní fara pochází z roku 1723. Kostel sv. Jana Nepomuckého „Na Poušti“ z roku 1769 stojí jižně nad městem. Až do počátku 20. století mělo město téměř výhradně dřevěnou zástavbu, na náměstí patrovou. Z ní zůstalo zachováno ně¬kolik domů. Pozoruhodná dřevěná radnice s věží se nedochovala. Modely dřevěných staveb nalezneme v Národopisném muzeu Horního Pojizeří. Za návštěvu dále stojí památková rezervace lidové architektury v Trávníkách s po¬znávacím okruhem a roubené stavení Běliště s národopisnou expozicí. Rodiště malíře Vlastimila Rady (1895 - 1962) a hudebního skladatele Vlastislava Antonína Viplera (1903-72). V okolí města se nacházejí velké břidlicové lomy.
Smrčí – ve vsi je zpřístupněna Galerie prof. M. Hrachy, stálá expozice akademického sochaře.
Kozákov – nejvyšší vrch Českého ráje (744 m), součást Ještědsko-kozákovského hřbetu, národní přírodní památka o rozloze 163,86 ha, vyhlášená v roce 1985. Z geologického hlediska asi nejpozoruhodnější vrch v České republice, protože jej budují tři zcela odlišné typy hornin prvohorního, druhohorního a třetihorního stáří. Prvohorní výlevná vyvřelina melafyr tvoří jižní a jv. temeno se známým výskytem drahých kamenů v melafyrových mandlovcích, zejména achátu, jaspisu, chalcedonu, záhnědy, ametystu aj., nálezy proslul zejména tzv. Votrubcův lom. V jz. svahu vystupují tektonicky vyzdvižené kry svrchnokřídových pískovců s četnými skalními tvary (Měsíční údolí, Drábovna s uměle vytesanou světničkou, archeologicky významné pseudokrasové jeskyně Babí a Kudrnáčova pec). Na západním svahu Kozákova je studánka Radostná. Mírnější severní svahy pokrývají mladotřetihorní čedičové příkrovy, otevřené několika lomy. Na vrcholu Kozákova byla postavena Riegrova turistická chata KČT Semily, otevřená 24.6.1928. Vedle stojí ocelová věž s rozhledovou plošinou z roku 1995 s dalekým kruhovým rozhledem z výšky 24 m. Dále zde lze navštívit Muzeum drahých kamenů.
Dubecko – zalesněné návrší západně nad stejnojmennou osadou (399 m), na němž byla v roce 2002 zprovozněna telekomunikační věž Eurotelu, zpřístupněná též jako rozhledna. Věž je 50 m vysoká, vyhlídková plošina je ve výšce 33 m a nabízí vynikající rozhled na oblast Českého ráje.
Karlovice – obec připomínaná v roce 1543. Původně gotický kostel sv. Jiří, založený ve 14. století, byl přestavěn v roce 1850.
Sedmihorky – původně vodoléčebné lázně v údolí Libuňky na úpatí Hruboskalské plošiny. Zanikly koncem 2. světové války. Dnes rekreační a výletní místo. Osada se připomíná v roce 1413. Lázně byly založeny v roce 1841 majitelem panství A. Lexou z Aehrenthalu a MUDr. Antonínem Šlechtou při pramenech pro léčbu chudokrevnosti. Byly otevřeny 15. května 1842. Na připomínku zde stojí Myslbekova busta MUDr. Antonína Šlechty. Od lázní vede k hlavní silnici alej lip malolistých, jírovců maďalů a jasanu ztepilého a dále po silnici k Turnovu alej lip malolistých.
Děkujeme sponzorům, za jejichž finanční podpory se akce odboru KČT Synthesia Pardubice uskutečňují

Vyhledávání

Sponzoři

 synthesia banner 180x150

 logo Pardubice

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení