Vodopády Bílé Opavy

Attachments:
Download this file (Vodopády Bílé Opavy.doc)Propozice
Pěší výlet s dopravou 25.5.2019
Vedoucí: Martin Macoun, tel:604516040
Sraz v 7h na nádraží
Pojedeme do oblasti Hrubého Jeseníku s nádhernými výhledy a romantickými zákoutími.navštívíme oblast okolí Pradědu a Karlovy Studánky.

Jelikož je spojení do Karlovy Studánky špatné,musel jsem dnešní výlet trochu upravit.

Mapa Shocart č.55 Hrubý Jeseník

Sraz v 7h na nádraží

Odjezd v 7,23h do Zábřehu na Moravě – Expres 113 Varsovia,přestup v Zábřehu,
odjezd ze Zábřehu v 9,08h do Koutů nad Desnou
příjezd do Koutů v 10,06h

Výlet je zařazen do kalendáře akcí KČT,spolek odbor Synthesia Pardubice plánovaného období  a  oblasti KČT Pardubický kraj. Členové a nečlenové KČT jsou pojištěni během organizované akce, člen KČT i během organizované dopravy na akci u pojišťovny VZP, a.s. od 1.2.2019, IČO 271 16 193. Číslo pojistné smlouvy je 1310001770

Trasu začneme v Koutech nad Desnou.Z Koutů po červené kolem skiareálu a dolní nádrže přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně až k rozcestí pod Pradědem – 11,2km.
Z rozcestí vpravo stále po červené kolem Kurzovní chaty k rozcestí U Barborky – 1,2km.
Od rozcestí po modré k chatě Barborka.Zde možnost občerstvení.
Od chaty začíná naučná stezka NS Bílá Opava a vodopády Bílé Opavy.Nádherný úsek Hrubého Jeseníku.Od Barborky po modré NS Bílá Opava až k rozcestí Nad vodopády Bílé Opavy – 2,3km.
Na rozcestí odbočíme na žlutou a po žluté projdeme nejkrásnější oblast NS Bílá Opava vodopády Bílé Opavy se spoustou peřejí a vodopádů až k rozcestí Na Paloučku – 1,6km.U rozcestí se vrátíme na žlutou na NS Bílá Opava až do Karlovy Studánky k hotelu Hubertus – 2,5km odkud nám jede bus v 16,18h..Pokud bude čas můžeme dojít až k rozcestí Hvězda po červené,kde jede bus v 16,55h- celkem ujdeme 19,5km.K hotelu Hubertus 18,2km
Zpět busem z Karlovy Studánky od hotelu Hubertus v 16,18h,od Hvězdy v 16,55h do Bruntálu.
Z Bruntálu v 17,34h vlakem do Olomouce,přestup
odjezd z Olomouce v 19,20h
příjezd do Pardubic ve 20,39h

Možnosti občerstvení: chata Barborka,Kurzovní chata, Karlova Studánka-hotel Hubertus

Zajímavosti:
1.Kouty nad Desnou – součást obce Loučná nad Desnou.Končí zde regionální železniční trať známá železnice Desna.Je zde největší lyžařský areál s jedinou šestisedačkovou lanovkou a přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně.Horní nádrž na vrcholu hory Dlouhé Stráně ve výšce 1350m,provozní objem 2580000m3. Největší hloubka 26m.Dolní nádrž leží na řece Divoká Desná
 ve výšce824,7,m,celkový objem 3405000m3,plocha 16,3ha
Při plném načerpání horní nádrže stoupne hladina o 22,2m.Horní nádrž izolována 18cm vrstvou přírodního asfaltu dovezeného z Albánie.Vedle horní nádrže stojí mohyla,která uchovává původní výšku.Vrchol byl seříznut o 3m.

2.Vodopády Bílé Opavy – jde o označení kaňonu řeky Bílá Opava nad Karlovou Studánkou.Bílá Opava se po 2km zařezává do kaňonu v úbočích Pradědu a Vysoké hole.V kaňonu překonává peřejemi,kaskádami a vodopády délku 2,5km a výškový rozdíl 400m.Nejvyšším vodopádem je Velký vodopád dosahuje  výšku 7,9m a je součástí kaskád a dosahuje výšku 16,4m a délku 40m.

3.Karlova Studánka. - lázeňská obec se 182 stálými obyvateli,nadm.výška 800m,nejvýše položená obec Bruntálského okresu.Kousek leží nejvyšší vrchol Moravy Praděd.
Název podle Karla Ludvíka,který v bitvě u Aspen porazil Napoleona.První zmínka 1554.Po porážce Stavovského povstání r.1620 připadl celý areál Řádu německých rytířů.Tehdy prý první zprávy o využívání zdejších pramenů.R 1778 prameny vyčištěny a ohrazeny zídkou.V 18st.na popud  velmistra řádu Maxmiliána.provedeny první rozbory vody.
R.1785 založeny lázně,u pramenů postaveny dřevěné domky s vahami pro léčbu pomocí koupelí.Nebylo zde ubytování.
R 1938 byla Karlova Studánka připojená na základě Mnichovských událostí k Německu.Majetek Řádu německých rytířů uloupen Národními socialisty.
R 1987 zbořen skleněný domek
1995 – 2001 rozsáhlá rekonstrukce budov.
|V současnosti patří státu a specializují se na léčbu dýchacích cest a plic,dále cévní, kloubní a páteřní obtíže.
Řád německých rytířú podniká kroky k navrácení Karlovy Studánky.V případě,že by se to podařilo lázně by  dál sloužili veřejnosti

 Hodně zážitků a sluníčka přeje vedoucí Martin Macoun,tel:604516040

Vyhledávání

Sponzoři

 synthesia banner 180x150

 logo Pardubice

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení